Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića

30/04/2021
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića

U nastavku modernizacije javne rasvjete na teritoriji glavnog grada, Komunalne usluge d.o.o. završile su radove na rekonstrukciji javne rasvjete na još dvije saobraćajnice u centru grada. Naime, nakon završenih radova na modernizaciji javne rasvjete u Bulevaru Ivana Crnojevića i Beogradskoj ulici završeni su radovi i u Ulici Marka Miljanova i Ulici Vuka Karadžića, na potezu od Ulice Marka Miljanova do mosta Kapadžića na Ribnici, uključujući i rasvjetu na mostu.

 Na pomenutim lokacijama zamijenjeno je 27 starih energetski neefikasnih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama, a postojeći stubovi javne rasvjete su očišćeni i ofarbani. Takođe, u istom periodu poboljšana je rasvjeta u Ulici Vuka Karadžića, gdje su  završeni radovi na izgradnji javne rasvjete na novoizgrađenom kružnom toku. Vrijednost investicija za navedene radove iznosila je oko 16.000 eura. 

Ovim aktivnostima se dodatno unaprijeđuje kvalitet osvijetljenosti saobraćajnica, postiže značajno smanjenje potrošnje električne energije kao i smanjenje emisije štetnih izduvnih gasova. Komunalne usluge će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na izgradnji i modernizaciji javne rasvjete i na drugim lokacijama u skladu sa planom i programom rada.   

KOMUNALNE USLUGE DOO

Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića
Nova rasvjeta u ulicama Marka Miljanova i Vuka Karadžića

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina