ENG

Uprava lokalnih javnih prihoda – Javno oglašavanje rješenja

Nakon otvaranja fajla koji je u pdf formatu svoje rješenje možete pronaći pretragom u web browseru koji koristite tako što prečicom ctrl+f se otvara polje za pretragu kojom pretražujete sadržaj fajla. Vaše ime je upisano u formatu npr. MARKO MIRKOV MARKOVIĆ.

Javno oglašavanje rješenja za 2018. godinu

Javno oglašavanje rješenja za 2019. godinu

Javno oglašavanje rješenja za 2020. godinu

Javno oglašavanje rješenja za 2021. godinu


Javno oglašavanje rješenja o prinudnoj naplati naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorica za 2016.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o prinudnoj naplati za naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji  Glavnog grada za 2016. godinu

Putevi rješenja

Rješenja o prinudnoj naplati naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorica


Javno oglašavanje rješenja o prinudnoj naplati lokalne komunalne takse na teritoriji Glavnog grada Podgorica za 2016.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o prinudnoj naplati o prinudnoj naplati lokalne komunalne takse na teritoriji  Glavnog grada za 2016. godinu

Rješenja o prinudnoj naplati lokalne komunalne takse


Javno oglašavanje rješenja o prinudnoj naplati članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorica za 2016.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o prinudnoj naplati članskog doprinosa na teritoriji  Glavnog grada za 2016. godinu

Rješenja o prinudnoj naplati članskog doprinosa


Javno oglašavanje rješenja naknada za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2019.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja naknada za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta za 2019.godinu.

Rješenje o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta, za 2019. godinu


 Javno oglašavanje rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorica za 2019.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji  Glavnog grada za 2019. Godinu.

Rješenje o visini članskog doprinosa za 2019. godinu


Javno oglašavanje rješenja o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta, za 2020 godinu.


Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta, za 2020 godinu.


Javno oglašavanje rješenja o visini godišnje naknade za korišćenje komercijalnog objekta kojem je omogućen pristup sa opštinskog puta 2020
Javno oglašavanje rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorice za 2020.godinu.

Uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, na osnovu Člana 87 Zakona o upravnom postupku(“Službeni list CG” br.56/14, 20/15, 40/16 I 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji I načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list CG-opštinski propisi” 38/18, 43/18, 06/20, 10/20) vrši objavu obavještenja za neuručena rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji  Glavnog grada za 2020. godinu

Javno oglašavanje rješenja o visini članskog doprinosa na teritoriji Glavnog grada Podgorice za 2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica