ENG

Municipality within the Capital city of Podgorica - Golubovci

Tanja Stajović

Address:  Anovi bb 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873-290
E-mail: pggolubovci@t-com.me
Fax: 020/ 873-290


The area of the Municipality within the Capital city of Podgorica - Golubovci includes the settlements: Anovi, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Donja Cijevna, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Kurilo, Ljajkovići, Mahala, Mataguži, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska, Šušunja, Vranjina and Vukovci.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica