ENG

Mjesne kancelarije

Ljek Dedivanaj – matičar, tel.: 069/791-804

Radno vrijeme: petak od 8,00h do 16,00h

Ljek Dedivanaj – matičar, tel.: 069/791-804

Radno vrijeme: četvrtak od 8,00h do 16,00h

Ljek Dedivanaj – matičar, tel.: 069/791-804

Radno vrijeme: srijeda od 8,00h do 16,00h

Sjedište: Dom kulture

Ljek Dedivanaj – matičar, tel.: 069/791-804

Radno vrijeme: utorak od 8,00h do 16,00h

Ljek Dedivanaj – matičar, tel.: 069/791-804

Radno vrijeme: ponedeljak od 8,00h do 16,00h

Sjedište: Dom kulture Komani

Rajko Kažić – matičar, tel.: 069/017-380

Radno vrijeme: petak od 8,00h do 16,00h

Sjedište: Dom kulture Barutama

Rajko Kažić – matičar, tel.: 069/017-380

Radno vrijeme: četvrtak od 8,00h do 16,00h

Sjedište: Dom kulture Gradac

Rajko Kažić – matičar, tel.: 069/017-380

Radno vrijeme: ponedeljak, utorak, srijeda od 8,00h do 16,00h

Sjedište: I crnogorske brigade narodne odbrane

Tanja Drakulović – matičar, tel.: 069/090-179

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 8,00h do 16,00h.

Sjedište: Dom kulture Drezga

Milenko Jelenić – matičar, tel.: 069/490-222

Radno vrijeme: ponedeljak, utorakom i srijeda od 8,00h do 16,00h.

Sjedište: Zadružni dom u Donja Gorica

Telefon: 020/260-061

Marko Šćepanović – matičar, tel.: 067/446-046

Radno vrijeme: svakim radnim danom od 8,00h do 16,00h.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica