ENG

Javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-090
Faks: 020/ 665-086
E-mail: djecjisavez.pg@t-com.me
Web site: www.djecji-savez.com


Direktor: Aleksandar Milošević

Članovi Upravnog odbora su:

    Goran Milošević – predsjednik
    Ana Radulović – član
    Blaženka Vasiljević – iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: +382 20 665-085
Faks: 020/ 665-087
E-mail: info@pgpozoriste.me, upravnik@pgpozoriste.me
Web site: pgpozoriste.me

Aplikacija: Gradsko pozorište Podgorica


Direktor: Stevan Koprivica

Predsjednica Pozorišnog savjeta: Nina Redžepagić

Članovi Pozorišnog savjeta:

Marijana Papić

Julija Milačić Petrović Njegoš

Elida Korać

Nikola Krstić - iz reda zaposlenih


Adresa: Ul. Vaka Đurovića br.12
Telefon: 020/ 664-235;
Faks: 020/ 664-233
E-mail: kicbudotomovic@gmail.com
Web site: www.kicpodgorica.me


Direktorka: Snežana Burzan

Predsjednik upravnog odbora: Dubravka Drakić

Članovi odbora:

    Marija Čvorović
    Vesna Kalezić
    Danica Nikolić
    Ajla Osmanagić

Adresa: Tuzi bb 81206
Telefon: 020/ 875-143, 020/875-153
Faks: 020/ 875-143
E-mail: kicmalesija@t-com.me

Direktor: Ajrudin Adžović

Predsjednik upravnog odbora: Selman Turusković

Članovi odbora:

    Dževdet Đoković
    Emir Šabović
    Dževdet Dizdarević

Adresa: Golubovci bb
Telefon: 020/873-501, 020/873-505
Faks: 020/ 873-501
E-mail: kic.zeta@t-com.me


Direktorka: Evica Maraš

Predsjednik Savjeta ustanove: Predrag Vučinić
Članovi Savjeta:

    Dražen Stijepović
    Svetomir Stamatović
    Andrea Matović
    Ivan Ćupić

Adresa: Ul. Marka Miljanova br. 4
Telefon: 020/ 242-543;
Faks: 020/242-543
E-mail: pgmuzej@t-com.me
Web site: www.pgmuzeji.me


Direktor: Vučić Ćetković

Predsjednica upravnog odbora: Dragana Vuković
Članovi odbora:

    Tanja Vlahović
    Amela Babačić
    Biljana Keković
    Vanja Vuković

Adresa: Ul. Njegoševa br. 22
Telefon: +382 20 664-715
Faks:     +382 20 664-718
E-mail:   nbp@t-com.me
Web site: www.nbpg.me