Privredna društva čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: 020/ 408-700
Faks: 020/ 408-708
E-mail: agencijapg@t-com.me
Web site: www.agencijapg.me


Izvršni direktor: Srđan Raičević dipl. pravnik

Članovi odbora:

  • Darko Mirotić, predsjednik
  • Branka Jauković, član
  • Radoman Bakić, član
  • Snežana Dabetić, član
  • Predrag Čađenović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 623-337
Faks: 020/ 622-113
E-mail: aspg@t-com.me
Web site: aspg.me


Izvršni direktor : Vladimir Tomović

Predsjednik upravnog odbora: Momčilo Vujović

Članovi odbora:

    Marko Bulatović
    Marjan Kavarić
    Irma Nišić
    Darko Dragović

Adresa: Ul. 19. decembra bb, južna tribina Gradskog stadiona
Telefon: 020/ 665 515
Faks: 020/ 665-515
E-mail: info@parkingservispg.me
Web site: www.parkingservispg.me


Direktor: Nusret Canović

Predsjednik upravnog odbora: Prenkić Dragan

Članovi odbora:

    Pušica Žarko
    Vuksanović Draško
    Bošnjak Mensur
    Jovović Nikola – (predstavnik zaposlenih)

Adresa: Bulevar Stanka Dragojevića br. 40
Telefon: 078 103 840
Faks: 078 103 842
E-mail: putevi@t-com.me
Web site: www.putevi.me


Izvršni direktor: Radenko Bulatović

Predsjednik Odbora direktora: Dragan Smolović

Članovi odbora:

    Nataša Novaković
    Boris Mugoša
    Milisav Jurišić
    Raško Mašković, iz reda zapošljenih

Adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon: 020/ 625-424, 069 370 100
Faks: 020/ 625-424
E-mail: pijacepg@t-com.me
Web site: www.pijacepg.me

Izvršna direktorica: Mirjana Purić

Predsjednica upravnog odbora: Kristina Mićković

Članovi odbora:

Danka Perić

Vuk Sekulić
Jovana Nikolić
Bisera Mustafić

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 440-300
Faks: 020/ 440-114
E-mail: info@vikpg.me
Web site: www.vikpg.co.me


Izvršni direktor : Filip Makrid

Predsjednik upravnog odbora: Prof. Dr Petar Živković

Članovi Odbora:

    Živković Olivera
    Milačić Dragica
    Drešević Tahir
    Đekić Zoran

Adresa: Ul. Zetskih vladara br.4
Telefon:  020/ 625-415, 020/ 624-349
Faks: 020/ 625-921
E-mail: jpc.pg.kabinetdirektora@gmail.com
Web site: cistoca.me


Izvršni direktor: Andrija Čađenović

Predsjednica upravnog odbora: Stanislava Martinović

Članovi Odbora su :

    Miodrag Kostić
    Đuro Šaban
    Isen Gaši
    Veselin Mijović

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon/Fax: +382 20 621-544
E-mail: kudoo@t-com.me

Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije
Telefon: +382 20 623-927 / E-mail: rasvjetapg@gmail.com

Službenik za javne nabavke
Telefon: +382 20 620-532 / E-mail: jnku@t-com.me

Web site: www.komunalneusluge.me