ENG

Privredna društva čiji je osnivač Glavni grad

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: 020/ 408-700
Faks: 020/ 408-708
E-mail: agencijapg@t-com.me
Web site: www.agencijapg.me


Izvršni direktor: Dragan Senić, dipl. ing. građevinarstva

Članovi odbora:

Ivan Maretić
Ivan Knežević
Isamilisufi Nuri
Dalibor Stožinić
Predrag Čađenović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 623-337
Faks: 020/ 622-113
E-mail: aspg@t-com.me
Web site: aspg.me


Izvršni direktor : Vladimir Tomović

Predsjednik upravnog odbora: Momčilo Vujović

Članovi odbora:

    Zdravko Vojnović
    Marko Jovetić
    Emir Pepeljak
    Nebojša Andrejević
    Darko Dragović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. 19. decembra bb, južna tribina Gradskog stadiona
Telefon: 020/ 665 515
Faks: 020/ 665-515
E-mail: info@parkingservispg.me
Web site: www.parkingservispg.me


Direktor: Nusret Canović

Predsjednik upravnog odbora:

Članovi odbora:

    prof. dr. Dragan Koprivica
    Anđela Bulatović
    Aleksandar Leković
    Vaso Todorović
    Jovović Nikola – (predstavnik zaposlenih)

Adresa: Ulica Bohinjska br. 40, Stari Aerodrom - Podgorica
Telefon: 020/279-311
Mob.tel.: 067/231-196
E-mail: putevi@t-com.me
Web site: www.putevi.me


Izvršni direktor: Radenko Bulatović

Predsjednik Odbora direktora: Dragan Smolović

Članovi odbora:

    Vladimir Vujović
    Mihailo Čađenović
    Koča Đurišić
    Slobodan Đukić
    Raško Mašković, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Oktobarske revolucije br. 124
Telefon: 020/ 625-424, 069 370 100
Faks: 020/ 625-424
E-mail: pijacepg@t-com.me
Web site: www.pijacepg.me

Izvršna direktorica: Mirjana Purić

Predsjednica upravnog odbora: 

Članovi odbora:

Ervin Kalač
Vanja Popović
Ranko Milić
Radovan Mihailović
Dejan Radunović

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon: 020/ 440-300
Faks: 020/ 440-114
E-mail: info@vikpg.me
Web site: www.vikpg.co.me

Izvršni direktor : 

Predsjednik upravnog odbora: 

Članovi Odbora:

    Mirko Vukčević
    Prof. dr Mileta Marko Ivanović
    Miodrag Živković
    Aleksandar Nišavić
    Zoran Đekić, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara br.4
Telefon:  020/ 625-463, 020/ 624-349
Faks: 020/ 621-420
E-mail: cistocapg@t-com.me
Web site: cistoca.me


Izvršni direktor: Andrija Čađenović

Predsjednik upravnog odbora: Miodrag Kostić

Članovi Odbora su :

    Milan Vukadinović
    dr Aleksandar Rašović
    Zemka Striković
    Marija Pejović - Durutović
    Srđan Pejović, iz reda zaposlenih

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb
Telefon/Fax: +382 20 621-544
E-mail: kudoo@t-com.me

Prijava kvara rada javne rasvjete i svjetlosne signalizacije
Telefon: +382 20 623-927 / E-mail: rasvjetapg@gmail.com

Službenik za javne nabavke
Telefon: +382 20 620-532 / E-mail: jnku@t-com.me

Web site: www.komunalneusluge.me

VD direktorica: Vesna Popović

Predsjednik upravnog odbora: Vuković Željko

Članovi Odbora:

    Dujović Ana
    Radonjić Slavko
    Nenezić Ivana
    Šćepanović Predrag
    Stojović Srđan

Adresa: Ul. Crnogorskih serdara br.79
Telefon: 020/ 634-022
Faks: 020/ 634-202
E-mail: pogrebneusluge@t-com.me
Web site: www.pogrebneuslugepg.me


Izvršni direktor: Srđan Miljanić, spec.prim.računarstva

Članovi Odbora direktora su :

    Nikola Terzić
    Branko Popović
    Velibor Srdanović
    Radoica Ivanović
    Tamara Grupković, iz reda zaposlenih

Adresa: Sitnica bb. Donja Gorica
Telefon: 020/ 891-615,
Faks: 020/ 891-613
E-mail: zelenilo@t-com.me
Web site: zelenilodoo.me