ENG

Srednje škole

07/07/2020

Gimnazija „Slobodan Škerović“
Adresa: Vaka Đurovića br. 26
Telefon: 020/ 667-546; 667-545
E-mail: gimnazijapg@t-com.me
Web site: www.gimnazijapg.com

Gimnazija „25.maj“ – Podgorica / Tuzi
Adresa: Tuzi bb
Telefon/Fax: 020/ 875-095;
E-mail: gimnazija25maj@tgmail.com
Web site: www.mojaskola.me/mjesovita-tuzi

Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“
Adresa: Kralja Nikole br.95
Telefon: 020/ 634-824; 622-202
Web site: www.mojaskola.me/ekonomska-pg

Srednja stručna škola „Sergije Stanić“
Adresa: Kralja Nikole br.114
Telefon: 020/ 623-658; 624-289
E-mail: sergije.stanic@gmail.com
Web site: www.sergije-stanic.me

JU srednja medicinska škola
Adresa: Kruševac bb
Telefon: 020/ 224-680; 224-706
E-mail: medicinska.pg@live.com
Web site:

Srednja građevinsko-geodetska škola „Ing. Marko Radević“
Adresa: Vasa Raičkovića br.26
Telefon: 020/ 237-119; 237-363; 238-900
E-mail: scmarkoradevic@t-com.me
Web site:

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica