Zatvara se saobraćaj u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića

03/06/2021
Zatvara se saobraćaj u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulicama Ćazima Lekića i Anta Dakovića, radi  izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije u zahvatu DUP-a »Konik Vrela Ribnička«.

Zatvaranje važi za  period od 05.06. do 05.07.2021. godine.

Obavezuje se podnosilac zahtjeva da za vrijeme izvođenja radova, obezbijedi građanima nesmetan prilaz objektima stanovanja.

Sekretarijat za saobraćaj

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina