Sekretarijat za kulturu i sport

07/07/2020

Ul. Marka Miljanova br. 4
+382 20 225-144, +382 20 225-168
+382 20 225-166
sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020