ENG

Sekretarijat za kulturu i sport

07/07/2020

Ul. Marka Miljanova br. 4
+382 20 225-144, +382 20 225-168
+382 20 225-166
sekretarijat.kultura.sport@podgorica.me, ana.medigovic@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica