ENG

Saradnja sa nevladinim organizacijama

07/07/2020
  1. Saradnja sa nevladinim sektorom, u osmišljavanju i realizovanju zajedničkih programa i projekata iz djelokruga rada Sekretarijata za socijalno staranjesa posebnim akcentom na poboljšanje uslova života.

– Poseban osvrt na pomoć licima u stanju socijalne potrebe i licima sa invaliditetom;

-Prevencija bolesti zavisnosti i uopšte zdravstvena prosvijećenost građana, sa posebnim osvrtom na mladu populaciju;

-Edukacije kroz stručne publikacije, mini seminare, kurseve na temu zaštite prava djeteta, žene, majke i porodice.

  1. Zajedničko uzajamno finansiranje i prikupljanje sredstava od domaćih i stranih donatora radi uspješnijeg i efikasnijeg ostvarivanja svake pojedinačne ciljne aktivnosti.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica