ENG

Razvoj preduzetništva

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti preduzetništva, privrede, turizma, poljoprivrede i vodoprivrede , ostvaruju se u Sekretarijatu za preduzetništvo i to:

1. Rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrdjuje ispunjenost minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora istih
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.2.

2. Rješenje o promjeni podataka (zamjena) u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ;
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.2.

3. Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje turističkih usluga na kupalištu;

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO);

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.1.

*zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.2.

4. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila za pravna lica i preduzetnike (rent-a-car)
Potrebna dokumentacija:
Rent-a-car bez vozača;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica;
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.2.

5. Rješenje za obavljanje djelatnosti turističkih usluga u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu i sl.
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.2.

6. Rješenje o obavljanju djelatnosti ostalih turističkih usluga – iznajmljivanje prevoznog sredstva; Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.2.

7. Rješenje za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta;

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.2.

8. Rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu;
Potrebna dokumentacija:
* Prijava sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva, pravna lica i preduzetnike;
Obrazac: preuzmite Obrazac 8.1.

*Prijava sa potrebnom dokumentacijom za fizička lica;

Obrazac: preuzmite Obrazac 8.2.

9. Rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje usluga nautičkog turizma;
Potrebna dokumentacija
* Prijava sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva, pravna lica i preduzetnike;

Obrazac: preuzmite Obrazac 9.1.

10. Rješenje o obavljanju djelatnosti za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu
Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.2.

11. Privremeno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.2.

12. Trajno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.2.

Prijava zanatlije o obavljanju zanatske djelatnosti

Obrazac: preuzmite Obrazac 13.1.

14. Obrazac za unos podataka u CTR za usluge iznajmljivanja vozila.

Obrazac: preuzmite Obrazac 14

15. Podnošenje prijave za obavljanje ostalih turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
Potrebna dokumentacija

*Prijava sa potrebnom dokumentacijoma za privredna društva i pravna lica;

Obrazac: preuzmite Obrazac 15.1.

*Prijava sa potrebnom dokumentacijoma za preduzetnike;

Obrazac: preuzmite Obrazac 15.2

16. Rješenje o prestanku obavljanja privredne djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* original rješenje o radu,
* uplata od 5.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada – Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za rješenje i podnesak;
Obrazac: preuzmite Zahtjev za privredno društvo; Obrazac 16.1.
Obrazac: preuzmite Zahtjev za preduzetnike; Obrazac 16.2.

17. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 5.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada – Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje i zahtjev;
Obrazac: preuzmite Obrazac 17.1.

18. Obrazac za unos podataka u CTR za ugostiteljske objekte koji pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Obrazac: preuzmite Obrazac 18.
18.1. Uvjerenje da nije upisan u registar preduzetnika
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 5,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje i zahtjev;
Obrazac: preuzmite Obrazac 18.1.

* Izjava.
Obrazac: preuzmite Obrazac izjave
* Obezbjedjenje staračke naknade.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Odredjivanje kategorije privatnog smještaja (kuće, apartmani i sobe).
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta, iz nadležnosti lokalne uprave – restorana.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
*Uvjerenje da je poljoprivredni proizvodjač i nije korisnik prava iz oblasti boračno invalidske zaštite.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva

* Dodjela kredita iz oblasti poljoprivrede.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Dodjela kredita iz oblasti preduzetništva.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnim uslovima.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj saglasnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj dozvoli.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige gostiju za ugostiteljske objekte za smještaj.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige žalbi za turističke i ugostiteljske objekte.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Prenamjena zemljišta.
Obrazac: preuzmiteObrazac zahtjeva
* Rješenje o odobravanju slobodnog pristupa informacijama.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica