Razvoj preduzetništva

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti preduzetništva, privrede, turizma, poljoprivrede i vodoprivrede , ostvaruju se u Sekretarijatu za preduzetništvo i to:

1. Rješenje kojim se odobrava obavljanje ugostiteljske djelatnosti i utvrdjuje ispunjenost minimalno tehničkih uslova u pogledu opreme i prostora istih
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 1.2.

2. Rješenje o promjeni podataka (zamjena) u odobrenjima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ;
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 2.2.

3. Rješenje o izdavanju odobrenja za obavljanje turističkih usluga na kupalištu;

Potrebna dokumentacija:

* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva (OD, AD, KD i DOO);

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.1.

*zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;

Obrazac: preuzmite Obrazac 3.2.

4. Rješenje za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja vozila za pravna lica i preduzetnike (rent-a-car)
Potrebna dokumentacija:
Rent-a-car bez vozača;
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za pravna lica;
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 4.2.

5. Rješenje za obavljanje djelatnosti turističkih usluga u kongresnom, kulturnom, sportskom, golf turizmu i sl.
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 5.2.

6. Rješenje o obavljanju djelatnosti ostalih turističkih usluga – iznajmljivanje prevoznog sredstva; Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 6.2.

7. Rješenje za obavljanje djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta;

Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 7.2.

8. Rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu;
Potrebna dokumentacija:
* Prijava sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva, pravna lica i preduzetnike;
Obrazac: preuzmite Obrazac 8.1.

*Prijava sa potrebnom dokumentacijom za fizička lica;

Obrazac: preuzmite Obrazac 8.2.

9. Rješenje o upisu u Centralni turistički registar za obavljanje usluga nautičkog turizma;
Potrebna dokumentacija
* Prijava sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva, pravna lica i preduzetnike;

Obrazac: preuzmite Obrazac 9.1.

10. Rješenje o obavljanju djelatnosti za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu
Potrebna dokumentacija
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO)
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika
Obrazac: preuzmite Obrazac 10.2.

11. Privremeno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 11.2.

12. Trajno rješenje o obavljanju djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za privredna društva i pravna lica (OD, AD, KD i DOO);
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.1.
* zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za preduzetnika;
Obrazac: preuzmite Obrazac 12.2.

Prijava zanatlije o obavljanju zanatske djelatnosti

Obrazac: preuzmite Obrazac 13.1.

14. Obrazac za unos podataka u CTR za usluge iznajmljivanja vozila.

Obrazac: preuzmite Obrazac 14

15. Podnošenje prijave za obavljanje ostalih turističkih djelatnosti koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti
Potrebna dokumentacija

*Prijava sa potrebnom dokumentacijoma za privredna društva i pravna lica;

Obrazac: preuzmite Obrazac 15.1.

*Prijava sa potrebnom dokumentacijoma za preduzetnike;

Obrazac: preuzmite Obrazac 15.2

16. Rješenje o prestanku obavljanja privredne djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* original rješenje o radu,
* uplata od 5.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada – Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za rješenje i podnesak;
Obrazac: preuzmite Zahtjev za privredno društvo; Obrazac 16.1.
Obrazac: preuzmite Zahtjev za preduzetnike; Obrazac 16.2.

17. Uvjerenje o obavljanju djelatnosti
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 5.00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada – Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje i zahtjev;
Obrazac: preuzmite Obrazac 17.1.

18. Obrazac za unos podataka u CTR za ugostiteljske objekte koji pružaju usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.
Obrazac: preuzmite Obrazac 18.
18.1. Uvjerenje da nije upisan u registar preduzetnika
Potrebna dokumentacija:
* zahtjev,
* uplata od 5,00€ na ž.r. Trezora Glavnog grada-Podgorice br. 550-3026777-19, svrha: lokalna administrativna taksa za uvjerenje i zahtjev;
Obrazac: preuzmite Obrazac 18.1.

* Izjava.
Obrazac: preuzmite Obrazac izjave
* Obezbjedjenje staračke naknade.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Odredjivanje kategorije privatnog smještaja (kuće, apartmani i sobe).
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Određivanje kategorije ugostiteljskog objekta, iz nadležnosti lokalne uprave – restorana.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Uvjerenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
*Uvjerenje da je poljoprivredni proizvodjač i nije korisnik prava iz oblasti boračno invalidske zaštite.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva

* Dodjela kredita iz oblasti poljoprivrede.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Dodjela kredita iz oblasti preduzetništva.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnim uslovima.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj saglasnosti.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Rješenje o vodnoj dozvoli.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige gostiju za ugostiteljske objekte za smještaj.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Ovjera knjige žalbi za turističke i ugostiteljske objekte.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva
* Prenamjena zemljišta.
Obrazac: preuzmiteObrazac zahtjeva
* Rješenje o odobravanju slobodnog pristupa informacijama.
Obrazac: preuzmite Obrazac zahtjeva

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020