ENG

Rad i radni odnosi

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti rada i radnog odnosa, ostvaruju se u Sekretarijatu za socijalno staranje, i to:

1.Izdavanje radne knjižice

Dokumentacija:
–zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),
– radna knjižica,

–važeća lična karta ili pasoš i uvjerenje o prebivalištu u Podgorici,
–dokaz o školskoj spremi (diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),
– izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate).

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

2.Naknadni upis školske spreme u radnu knjižicu

Dokumentacija:
– pismeni zahtjev (izdaje Sekretarijat),
– radna knjižica,

– važeća lična karta ili pasoš i uvjerenje o prebivalištu u Podgorici,

– dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

– izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate).

Odlučuje se upisom školske spreme u radnu knjižicu u roku do 30 dana.

3.Ispravka ili promjena podataka za već izdatu radnu knjižicu

Dokumentacija:
– pismeni zahtjev (izdaje Sekretarijat),
– radna knjižica,

– važeća lična karta,lična karta za strance ili pasoš i uvjerenje o prebivalištu u Podgorici,

– pismeni dokaz nadležnog organa o promjeni određenog podatka.

Odlučuje se ispravkom ili promjenom podataka za već izdatu radnu knjižicu u roku do 30 dana.

4.Izdavanje druge radne knjižice

Dokumentacija:
– zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),
– radna knjižica,

– važeća lična karta,lična karta za strance ili pasoš i uvjerenje o prebivalištu u Podgorici,
– potvrda Sl.list CG o oglašavanju nevažećom izgubljene radne knjižice,
– dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),
– izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate).
Oštećenu radnu knjižicu poništava ovlašćeno lice Sekretarijata.

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

  1. 5.Potrebna dokumentacija u postupku izdavanja radne knjižice -lična karta izdata van Podgorice u Crnoj Gori

Dokumentacija:

– zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),

– radna knjižica,

– važeća lična karta ili pasoš,grada iz Crne Gore i uvjerenje o prebivalištu,

– dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

– izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate),

– uvjerenje o prebivalištu(MUP Podgorica),

– uvjerenje iz Opštine gdje je izdata lična karta,da nije izdata radna knjižica.

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

  1. 6. Izdavanje radne knjižice za strance

Dokumentacija:
– zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),
– radna knjižica,

– dozvola za privremeni boravak i rad (MUP) ili lična karta za strance,

– važeća putna isprava (pasoš ) ,

– dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

– izvod iz matične knjige vjenčanih (za udate).

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

  1. Izdavanje radne knjižice za strance koji imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili strancem koji ima stalni boravak

Dokumentacija:

– zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),

– radna knjižica,

– dozvola za privremeni boravak (MUP),

– važeća putna isprava (pasoš) ,

-dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

– izvod iz matične knjige vjenčanih,

– lična karta supružnika, odnosno roditelja, izdata u Podgorici, ukoliko je izdata van Podgorice u Crnoj Gori –uvjerenje MUP-a o prebivalištu u Podgorici.

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

  1. Izdavanje radne knjižice za azilante i lica sa dodatnom zaštitom

Dokumentacija:

– zahtjev za izdavanje radne knjižice (čitko popunjen u 2 primjerka),

– radna knjižica,

– dozvola za azil ili dozvola za lica sa dodatnom zaštitom

– važeća putna isprava (pasoš) ,

-dokaz o školskoj spremi ( diploma, rješenje o nostrifikaciji, original ili ovjerena kopija),

– izvod iz matične knjige vjenčanih.

Odlučuje se izdavanjem radne knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

9.Izdavanje volonterske knjižice

Dokumentacija:

– pismeni zahtjev (izdaje Sekretarijat),

– volonterska knjižica,

– važeća lična karta, lična karta za strance ili pasoš i uvjerenje o prebivalištu u Podgorici, ukoliko je lični dokument izdat van Podgorice u Crnoj Gori –uvjerenje MUP-a o prebivalištu u Podgorici,

-ugovor o volonterskom radu.

Odlučuje se izdavanjem volonterske knjižice na propisanom obrascu u roku do 30 dana.

10.Izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Dokumentacija:
– zahtjev,

– važeća lična karta ili pasoš.

Uvjerenje se izdaje odmah a najkasnije u roku od 8 dana.

Obrasce možete preuzeti OVDJE.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica