Privredna društva čiji je osnivač Glavni grad

07/07/2020

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa: Ul. Jovana Tomaševića 2A
Telefon: 020/ 408-700
Faks: 020/ 408-708
E-mail: agencijapg@t-com.me
Web site: www.agencijapg.me

Izvršni direktor: Srđan Raičević dipl. pravnik

Članovi odbora:

  • Ervin Adrović, predsjednik
  • Ivona Međedović, član
  • Filip Makrid, član
  • Nada Mugoša, član
  • Dušanka Ćupić, član

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020