ENG

Posebne ustanove

07/07/2020

JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica”
Adresa: Princeze Ksenije br.6
Telefon: 020/ 640-408
E-mail: juzinv@t-com.me
Web site: www.resursnicentarpg.me

Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”
Adresa: Princeze Ksenije br.8
Telefon: 020/ 640-136
E-mail: centar1.jun@t-com.me

Centar za djecu i mlade „Ljubović“
Adresa:Podljubović bb P.F. 51
Telefon: 020/ 662-410; 663-105
E-mail: zavodpodljubovic@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica