Posebne ustanove

07/07/2020

JU Resursni centar za djecu i mlade “Podgorica”
Adresa: Princeze Ksenije br.6
Telefon: 020/ 640-408
E-mail: juzinv@t-com.me
Web site: www.resursnicentarpg.me

Centar za obrazovanje i osposobljavanje “1. jun”
Adresa: Princeze Ksenije br.8
Telefon: 020/ 640-136
E-mail: centar1.jun@t-com.me

Centar za djecu i mlade „Ljubović“
Adresa:Podljubović bb P.F. 51
Telefon: 020/ 662-410; 663-105
E-mail: zavodpodljubovic@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020