Porezi, takse, doprinosi i naknade

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti poreza, taksi, doprinosa i naknada, ostvaruju se u Upravi lokalnih javnih prihoda.

Odluke koje Uprava lokalnih javnih prihoda primjenjuje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti:

  • Odluka o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica („Sl. list RCG – opštinski propisi” br. 37/03); preuzmite
  • Odluka o porezu na nepokretnosti („Sl. list CG – opštinski propisi ” br. 49/15 ); preuzmite
  • Odluka o lokalnim komunalnim taksama(„Sl. list RCG – opštinski propisi” br. 9/07 „Sl. list CG opštinski propisi” br. 9/11 i 13/12); preuzmite
  • Odluka o boravišnoj taksi („Sl. list RCG“ opštinski propisi br. 34/04);
  • Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorice („Sl.listRCG“– opštinski propisi br.5/05 i („Sl.listCG“– opštinski propisi br.24/09)
  • Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Sl. list CG opštinski propisi” br.6/12) preuzmite

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020