ENG

Porezi, takse, doprinosi i naknade

07/07/2020

Građanska prava iz oblasti poreza, taksi, doprinosa i naknada, ostvaruju se u Upravi lokalnih javnih prihoda.

Odluke koje Uprava lokalnih javnih prihoda primjenjuje u vršenju poslova iz svoje nadležnosti:

  • Odluka o prirezu poreza na dohodak fizičkih lica („Sl. list RCG – opštinski propisi” br. 37/03); preuzmite
  • Odluka o porezu na nepokretnosti („Sl. list CG – opštinski propisi ” br. 49/15 ); preuzmite
  • Odluka o lokalnim komunalnim taksama(„Sl. list RCG – opštinski propisi” br. 9/07 „Sl. list CG opštinski propisi” br. 9/11 i 13/12); preuzmite
  • Odluka o boravišnoj taksi („Sl. list RCG“ opštinski propisi br. 34/04);
  • Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa turističkoj organizaciji Glavnog grada Podgorice („Sl.listRCG“– opštinski propisi br.5/05 i („Sl.listCG“– opštinski propisi br.24/09)
  • Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Glavnog grada Podgorice („Sl. list CG opštinski propisi” br.6/12) preuzmite

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica