ENG

Osnovne škole

07/07/2020

JU Osnovna škola “Maksim Gorki”
Adresa: Ivana Vujoševića br.1
Telefon: 020/ 201-405; 201-406
E-mail: osmaksimgorki@t-com.me

JU Osnovna škola “Sutjeska”
Adresa: Nikca od Rovina br. 2
Telefon: 020/ 238-020; 238-030; 208-065
E-mail:

JU Osnovna škola “Radojica Perović”
Adresa: Đoka Miraševića bb, Blok VI
Telefon: 020/ 264-320; 265-665
E-mail:

JU Osnovna škola “Štampar Makarije”
Adresa: Trg Nikole Kovačevića
Telefon: 020/ 218-006; 218-005
E-mail:

JU Osnovna škola “Branko Božović”
Adresa: Iva Andrića br.40
Telefon: 020/ 270-508; 270-479
E-mail:

JU Osnovna škola “Savo Pejanović”
Adresa: IV proleterske br. 5
Telefon: 020/ 230-558
E-mail:

JU Osnovna škola “Milorad Musa Burzan”
Adresa: Luke Boljevića bb
Telefon: 020/ 621-650; 622-013
E-mail:

JU Osnovna škola “21.maj”
Adresa: Cvijetin brijeg – Drač
Telefon: 020/ 657-174; 657-176; 657-177
E-mail:

JU Osnovna škola “Pavle Rovinski”
Adresa: Stari Aerodrom bb
Telefon: 020/ 651-511; 651-522
E-mail: pavlerovinski@t-com.me

JU Osnovna škola “Marko Miljanov”
Adresa: Žrtava fašizma bb – Konik
Telefon: 020/ 627-584; 627-743
E-mail:

JU Osnovna škola “Božidar Vuković – Podgoričanin”
Adresa: VIII crnogorske brigade bb – Vrela Ribnička
Telefon: 020/ 627-674; 629-314
E-mail:

JU Osnovna škola “Vladimir Nazor”
Adresa: Goce Delčeva bb – Masline
Telefon: 020/ 645-315
E-mail:

JU Osnovna škola “Dr Dragiša Ivanović”
Adresa: Pohorska – Zlatica
Telefon: 020/ 660-007
E-mail:

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”
Adresa: Radosava Burića bb
Telefon: 020/ 641-344; 641-342
E-mail:

JU Osnovna škola “Oktoih”
Adresa: Buda Tomovića bb – Zabjelo
Telefon: 020/ 640-255
E-mail: oktoih@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica