Osnovne škole

07/07/2020

JU Osnovna škola “Maksim Gorki”
Adresa: Ivana Vujoševića br.1
Telefon: 020/ 201-405; 201-406
E-mail: osmaksimgorki@t-com.me

JU Osnovna škola “Sutjeska”
Adresa: Nikca od Rovina br. 2
Telefon: 020/ 238-020; 238-030; 208-065
E-mail:

JU Osnovna škola “Radojica Perović”
Adresa: Đoka Miraševića bb, Blok VI
Telefon: 020/ 264-320; 265-665
E-mail:

JU Osnovna škola “Štampar Makarije”
Adresa: Trg Nikole Kovačevića
Telefon: 020/ 218-006; 218-005
E-mail:

JU Osnovna škola “Branko Božović”
Adresa: Iva Andrića br.40
Telefon: 020/ 270-508; 270-479
E-mail:

JU Osnovna škola “Savo Pejanović”
Adresa: IV proleterske br. 5
Telefon: 020/ 230-558
E-mail:

JU Osnovna škola “Milorad Musa Burzan”
Adresa: Luke Boljevića bb
Telefon: 020/ 621-650; 622-013
E-mail:

JU Osnovna škola “21.maj”
Adresa: Cvijetin brijeg – Drač
Telefon: 020/ 657-174; 657-176; 657-177
E-mail:

JU Osnovna škola “Pavle Rovinski”
Adresa: Stari Aerodrom bb
Telefon: 020/ 651-511; 651-522
E-mail: pavlerovinski@t-com.me

JU Osnovna škola “Marko Miljanov”
Adresa: Žrtava fašizma bb – Konik
Telefon: 020/ 627-584; 627-743
E-mail:

JU Osnovna škola “Božidar Vuković – Podgoričanin”
Adresa: VIII crnogorske brigade bb – Vrela Ribnička
Telefon: 020/ 627-674; 629-314
E-mail:

JU Osnovna škola “Vladimir Nazor”
Adresa: Goce Delčeva bb – Masline
Telefon: 020/ 645-315
E-mail:

JU Osnovna škola “Dr Dragiša Ivanović”
Adresa: Pohorska – Zlatica
Telefon: 020/ 660-007
E-mail:

JU Osnovna škola “Vuk Karadžić”
Adresa: Radosava Burića bb
Telefon: 020/ 641-344; 641-342
E-mail:

JU Osnovna škola “Oktoih”
Adresa: Buda Tomovića bb – Zabjelo
Telefon: 020/ 640-255
E-mail: oktoih@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020