Organi uprave

07/07/2020

Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada – Podgorice (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 038/18 od 02.11.2018) organizuje se lokalna uprava Glavnog grada, obrazuju organi lokalne uprave (u daljem tekstu: organi uprave), posebne službe i službe koje vrše zajedničke i stručne poslove za potrebe Glavnog grada (u daljem tekstu: stručne službe), uređuje njihov djelokrug, način rada, kriterijumi za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju organa uprave i službi i druga pitanja od značaja za rad lokalne uprave.

Organi uprave Glavnog grada obrazuju se kao sekretarijati, uprave i direkcije.

Organi uprave su:

  1. Sekretarijat za lokalnu samoupravu;
  2. Sekretarijat za finansije;
  3. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj;
  4. Sekretarijat za komunalne poslove;
  5. Sekretarijat za saobraćaj;
  6. Sekretarijat za preduzetništvo;
  7. Sekretarijat za socijalno staranje;
  8. Sekretarijat za kulturu i sport;
  9. Uprava lokalnih javnih prihoda;
  10. Direkcija za imovinu.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020