ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Grbavčević Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Milina” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

18.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Brnović Dražena za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

18.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Camaj Kristijana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

18.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Anđušić Dijane za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

18.04.2018

Pravilnik za postupanje Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

Rregulloren per veprim te Komunes ne kuader te kryeqytetit – Tuz gjate zbatimit te procedures per prokurim me vlera te vogla

17.04.2018

Pravilnik Opštine u okviru Glavnog grada  Tuzi o postupku hitne nabavke

Rregulloren e Komunes ne kuader te kryeqytetit – Tuz mbi proceduren e prokurimit emergjent

17.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Gojačaj Artonu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

17.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Ljekočević Marinu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

17.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Bečić Bojanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

17.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Anđušić Draganu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

17.04.2018

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana/ice, predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2018. godini o okviru ReLOaD projekta

17.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Berišaj Dritona za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

16.04.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

16.04.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica