ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta Dreshaj Kristijana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

25.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Čeljaj Nusreta za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Maraš Miodraga za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Otović Omera za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Drobnjak Nova za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Eco fungo” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Monte-plod” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

24.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Stojanović Zlatka za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Zahtjev nosioca projekta Stojanović Dragana za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta ”NNS Company” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Raković Božidaru kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Vujošević Draganu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kolja kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

Rješenje nosiocu projekta Dedvukaj Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.04.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica