ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta šef/ica pisarnice objavljenog 28.januara 2019. godine

21.02.2019

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada objavljenog 18.januara 2019. godine

19.02.2019

Obaveštenje kandidatu koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za komunalne poslove Glavnog grada objavljenog 23.januara 2019. godine

19.02.2019

Obavjestenje o podnijetom zahtjevu – Univerzitet Crne Gore

14.02.2019

Javni konkurs za za radno mjesto: Direktor/ica Službe za zajedničke poslove Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

13.02.2019

Rješenje nosiocu projekta Ivezić Kristijanu kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

13.02.2019

Odluka o utvrđivanju prioriteta oblasti za 2019. godinu

13.02.2019

Rješenje nosiocu projekta „KIPS“ kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

12.02.2019

Interni oglas za za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine, jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

12.02.2019

Zahtjev nosioca projekta ”Ing Invest” d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

12.02.2019

Rješenje nosiocu projekta Opština u okviru Glavnog grada Golubovci kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

08.02.2019

Saziv za XIII sjednicu

Rendi i ditës për seancën e XIII,

Predlog Odluke o imenovanju članova Skupštine Fudbalskog kluba „Dečić“

Propozim Vendimin mbi emërimin e anëtarëve të Kuvendit të Klubit të futbollit “Deçiq”

08.02.2019

Rješenje nosiocu projekta, „HOLDING ONE“ kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

07.02.2019

Obavještenje o podnijetom zahtjevu – „Union Aliment“ d.o.o.
Elaborat

06.02.2019

Javni konkurs za radno mjesto: Direktor/ica Centra za informacioni sistem Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac

04.02.2019

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica