ENG

Oglasna strana

Saziv V sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Poziv NVO za učešće na sjednici Skupštine

11.03.2019

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta sekretar/ka Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac objavljenog 30.januara 2019. godine

11.03.2019

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice,

08.03.2019

Saziv za V sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci

Poziv NVO za prijavljivanje učešća na V sjednici Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci

 

08.03.2019

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

06.03.2019

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Inspektor/ka I lokalnih javnih prihoda-2 izvršioca

04.03.2019

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Glavni gradski arhitekta Glavnog grada

01.03.2019

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

27.02.2019

Zahtjev nosioca projekta „Amanda“ d.o.o. za odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

26.02.2019

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga nevladinih organizacija (NVO) prijavljenih na ReLOaD Konkursu u Glavnom gradu Podgorica koji je bio otvoren od 4. decembra 2018. do 15. januara 2019.

25.02.2019

Javni oglas za radno mjesto: Namještenik/ca spremač/ica, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

22.02.2019

Odluka o stavljanju van snage Odluka o izradi planskih dokumenata

22.02.2019

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa

22.02.2019

Rješenje nosiocu projekta „Ing Invest“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

21.02.2019

Zahtjev nosioca projekta ”Kips” d.o.o. za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja za izgradnju objekta mješovite namjene

21.02.2019

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica