ENG

Oglasna strana

Odluka o utvrđivanju rang liste ponuđača po Javnom pozivu za ustupanje lokacija za reklamne objekte

Odluka

05.05.2022

Podgorički proljećni pazar

Rang lista

30.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za normativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu Glavnog grada

29.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

29.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka u Upravi za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada Samostalni referent upisničar

29.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja za administrativne poslove u Upravi za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada,1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada Viši referent za administrativne poslove

29.04.2022

Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač
Prijava Obrazac 1
Obrazac 2

29.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca I – za elektronske usluge u Centru za informacioni sistem Glavnog grada 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

28.04.2022

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za utvrđivanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodre

Obavještenje kandidatkinjama

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za utvrđivanje poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Samostalni savjetnik III

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za saobraćaj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši savjetnik III za pripremu normativnih i drugih akata

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – vozač/ica u Sekretarijatu za socijalno staranje, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Referent vozač

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca I - za bilateralnu i multilateralnu saradnju u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši savjetnik I za bilatelarnu i multilateralnu saradnju

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor III-lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima inspektor III

28.04.2022

Obavještenje - Rok za podnošenje prijava na Javni poziv produžava se do 20. maja 2022. godine

Obavještenje

27.04.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica