Oglasna strana

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Obavještenje kandidatu

19.03.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za vode u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Obavještenje kandidatu

19.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

18.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – samostalni/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

18.03.2021

Javni poziv za izbor dva nezavisna procjenjivača za 2021. godinu

Javni poziv za procjenjivače
Obrazac prijave

18.03.2021

Zaključak o odabiru korisnika subvencije za sterilizaciju vlasničkih pasa

Zaključak

18.03.2021

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

17.03.2021

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Poziv NVO za prijavljivanje učešća na XVII sjednici Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

17.03.2021

Javni konkurs za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca direktora/ice u Direkciji za imovinu Glavnog grada - 1 izvršilac na određeno vrijeme 5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu

17.03.2021

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

16.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja

15.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja (2)

15.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 5 izvršilaca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja (1)

15.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja dostavljač/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

15.03.2021

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-blagajnik/ca u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatkinjama

08.03.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina