ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za vršenje upravnog nadzora nad poslovima deponovanja komunalnog otpada i održavanja čistoće Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

25.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – vozač/ica u Sekretarijatu za socijalno staranje - 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje referent vozač

23.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za socijalnu i dječju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje samostalni savjetnik III za socijalnu i dječju zaštitu

23.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja - upisničar/ka - arhivar/ka dostavljač/ica pošte u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje referent upisničar arhivar dostavljač pošte

23.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za poslove u „Kući zdravlja” u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje viši savjetnik III za poslove u Kući zdravlja

23.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za poslove u komunalno – stambenoj oblasti u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

22.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje šef kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

22.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za LGBTIQ lica u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje šef kancelarije za LGBTIQ lica

22.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za socijalnu i dječju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje samostalni savjetnik II za socijalnu i dječju zaštitu

22.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za boračko-invalidsku zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje samostalni savjetnik I za boračko invalidsku zaštitu

22.03.2022

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada-2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

21.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za poljoprivredu u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada

21.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/ica, konobar/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

21.03.2022

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada u Upravi za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada, 6 izvršioca, na neodređeno vrijeme

Javni konkurs popunu radnog mjesta u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada

21.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - poslovno-administrativni/a sekretar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada samostalni referent poslovno administrativni sekretar

18.03.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica