ENG

Oglasna strana

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada

25.10.2018

Rješenje nosiocu projekta „UTIP Crna Gora“ a.d. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

25.10.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

24.10.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

24.10.2018

Obavještenje o usmenim podnescima

23.10.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

19.10.2018

Zahtjev podnosioca projekta ”Fresh Food Distribution” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

19.10.2018

Zahtjev za davanje ponuda za nabavku malih vrijednosti – Tuzi

17.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’UTIP Crna Gora’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

16.10.2018

Konkurs za dodjelu stipendija studentima za studijsku 2018/2019. godinu

Obrazac prijave na konkurs

15.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

15.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

15.10.2018

Javni poziv za davanje u zakup reklamnih prostora prikupljanjem ponuda (tender)

15.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Ask’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

11.10.2018

Konkurs za  izradu  idejnog  rješenja  grba i zastave  Opštine Tuzi

Konkurs për hartimin e aktvendimit ideor të stemës dhe flamurit të Komunës së Tuzit

10.10.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica