ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d.  za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

07.11.2018

Zahtjev nosioca projekta “Master Inženjering” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

06.11.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

05.11.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Boutique Winery Knežević” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

05.11.2018

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Glavni/a administrator/ka Glavnog grada – 1 izvršilac

31.10.2018

Javni konkurs za popunu radnog mjesta: Direktor/ica Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada – 1 izvršilac

31.10.2018

Poziv zainteresovanim korisnicima prostora za učešće u izradi Programa privremenih objekata

Ftesë shfrytëzuesve të hapësirës të interesuar për hartimin e Programit të objekteve të përkohshme

31.10.2018

Oglas za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2019. godinu

30.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ”GP Mićoni” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

30.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

29.10.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Boutique Winery Knežević” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

29.10.2018

Zahtjev nosioca projekta Radinović Božidara za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

29.10.2018

Rješenje nosiocu projekta “Fresh Food Distribution” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

26.10.2018

Rješenje operateru “FAB LIVE” o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila

Rješenje o produženju integrisane dozvole

25.10.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada

25.10.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica