ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’GP Mićoni’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

05.12.2018

ReLOaD – Konkurs za raspodjelu sredstava NVO za 2018. godinu

04.12.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Gradnja Promet’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja

04.12.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Master Inženjering’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi uticaja za izgradnju 

03.12.2018

1. Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije lokalne prihode i investicije opštine u okviru Glavnog grada Tuzi

Konkurs publik për nevoja të Sekretariatit për financa, të ardhura lokale dhe investime të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

2. Javni oglas za potrebe Službe predsjednika opštine u okviru Glavnog grada Tuzi

Konkurs publik për nevoja të Shërbimit të kryetarit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

Obrazac za prijavu na radno mjesto

03.12.2018

Odluka o budžetu Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci za 2019. godinu sa programom javne rasprave

Obrazloženje

Budžet

03.12.2018

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Gradske opštine Golubovci – 8.oktobar” za 2018. godinu

03.12.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

30.11.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

30.11.2018

Trodnevna obuka za NVO na temu upravljanja projektnim ciklusom u pripremi predstojećeg Konkursa, u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOad)

Program obuke

Pozivno pismo

30.11.2018

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci za školsku 2018/2019. godinu

30.11.2018

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu „Nagrade opštine Tuzi – 15 decembar“ za 2018. godinu

Njoftim mbi të drejtën e propozimit të kandidatëve për ndarjen e „Çmimit të Komunës së Tuzit – 15 dhjetori“ për vitin 2018

 

27.11.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda za vode od značaja za Glavni grad-Podgoricu za period 2019-2024 godine

26.11.2018

Saziv i materijal za XI posebnu sjednicu Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Predlog Odluke o skraćenju mandata odbornika/ca u Skupštini opštine u okviru Glavnog grada- Tuzi

Propozim Vendimi mbi shkurtimin e mandatit të këshilltarëve/eve në Kuvendin e komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz

26.11.2018

Rješenje nosiocima projekta „Master Inženjering“ d.o.o. i ”Gufo” d.o.o. kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

23.11.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica