Oglasna strana

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

17.01.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

12.01.2018

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

12.01.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Vujačić Company” d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca II -Viši/a savjetnik/ca za protokolarne poslove

03.01.2018

Javni oglas za potrebe Centra za informacioni sistem- 2 izvršioca

31.12.2017

Javni oglas za potrebe Komunalne policije – 5 izvršilaca

31.12.2017

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine – 2 izvršioca

31.12.2017

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – 3 izvršioca

31.12.2017

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Tuzi

28.12.2017

Javni poziv nevladinim organizacijama za uspostavljanje saradnje i partnerstva

26.12.2017

Rješenje nosiocu projekta „Milk Company“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

19.12.2017

Interni oglas unutar državnog organa za radno mjesto: Serviser-Samostalni referent

15.12.2017

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica