ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja za administrativne poslove u Upravi za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada,1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada Viši referent za administrativne poslove

29.04.2022

Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač
Prijava Obrazac 1
Obrazac 2

29.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca I – za elektronske usluge u Centru za informacioni sistem Glavnog grada 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

28.04.2022

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za utvrđivanje prireza porezu na dohodak fizičkih lica u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodre

Obavještenje kandidatkinjama

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za utvrđivanje poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Samostalni savjetnik III

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za saobraćaj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši savjetnik III za pripremu normativnih i drugih akata

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – vozač/ica u Sekretarijatu za socijalno staranje, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Referent vozač

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca I - za bilateralnu i multilateralnu saradnju u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši savjetnik I za bilatelarnu i multilateralnu saradnju

28.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor III-lokalnih javnih prihoda u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima inspektor III

28.04.2022

Obavještenje - Rok za podnošenje prijava na Javni poziv produžava se do 20. maja 2022. godine

Obavještenje

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – kurir/ka u Sekretarijatu za saobraćaj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent kurir

27.04.2022

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za poslove u „Kući zdravlja”, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja - upisničar/ka - arhivar/ka dostavljač/ica pošte u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent upisničar

27.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca direktora/ice za poslove utvrđivanja i naplate lokalnih prihoda i Odjeljenja za postupanje po žalbama poreskih obveznika u Upravi lokalnih javnih prihoda

Obavještenje kandidatima Pomoćnik direktora Uprave lokalnih javnih prihoda

27.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za regulaciju saobraćaja i puteva u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada – 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj

27.04.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica