Oglasna strana

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja- matičar/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu

18.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III- za komunalne poslove u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove, Samostalni savjetnik III za komunalne poslove

18.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III- za upravno-pravne poslove u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove, Samostalni savjetnik III za upravno pravne poslove

18.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta referent/ica - zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglas

11.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekcij Inspektor I za turizam i ugostiteljstvo

06.08.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca načelnika/ce u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na period od 5 godina

Obavještenje Komunalna inspekcija pomoćnik načelnika

05.08.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik III- za poslove prevođenja u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Služba za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika

05.08.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – vozač/ica specijalnog motornog vozila “pauk” u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Obavještenje Komunalna inspekcija pauk

05.08.2021

Spisak dokumentacije potrebne za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta

Spisak dokumentacije potrebne za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta
Uslovi postavljanja odnosno građenja privremenog objekta

03.08.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za koordinaciju i normativno-pravne poslove u Službi Glavnog administratora Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu

02.08.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/ica - zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

02.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije

02.08.2021

Rang lista projekata NVO koji će se finansirati iz Budžeta Glavnog grada, a na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVP za 2021. godinu

Rang lista NVO

30.07.2021

Konkurs za peti ciklus dodjela subvencija za kupovinu trotineta, električnih bicikala i bicikala kroz projekat „Podgorica na dva točka“

Peti ciklus Podgorica na dva točka
Prilog

30.07.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka u Direkciji za imovinu Glavnog grada- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu

28.07.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica