Oglasna strana

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o mjesnim zajednicama

11.05.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Sektora za pravne i opšte poslove u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

10.05.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja-20 izvršilaca na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca.

Obaveštenje kandidatima

07.05.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja za elektronski prijem i evidenciju poreskih prijava u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatima

07.05.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca čuvar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

07.05.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/ica-zaštitar/ka lica i imovine, u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada-2 izvršioca, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

07.05.2021

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Rang lista

05.05.2021

Obavještenje građanima

obavještenje građanima

05.05.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/ica-zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, tri izvršioca, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

05.05.2021

Javni poziv za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama, prikupljanjem ponuda

JAVNI POZIV BZ za objavu

04.05.2021

Anketa - Konsultacije povodom izrade Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021-2025

Upitnik za konsultacije za zapošljavanje

30.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za prijem i evidenciju poreskih prijava u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada

30.04.2021

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke u Sekretarijatu za preduzetništvo 1 izvršilac na određeno vrijeme-5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za preduzetništvo

30.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a inspektor/ka I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

28.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – vozač/ica specijalnog motornog vozila „pauk“ u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

28.04.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina