ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

26.09.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

26.09.2018

Saziv Opštine u okviru Glavnog grada Tuzi za IX sjednicu- Rendi i ditës për seancën e IX

25.09.2018

Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitne nabavke- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

Ugovor o hitnoj nabavci- Opština u okviru Glavnog grada-Tuzi

21.09.2018

Odluka o finansiranju projekata nevladinih organizacija

20.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

20.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

20.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

18.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

18.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

18.09.2018

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina

17.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „ZETA CAR“ DOO kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

14.09.2018

Pojašnjene tenderske dokumentacije za davanje koncisije

13.09.2018

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

13.09.2018

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Opštine Tuzi

07.09.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica