ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta Škatarić Ivica za odlučivanje o potrebi procjene uticaja za poljoprivredno gazdinstvo

26.12.2018

Rješenje nosiocu projekta „MTEL“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

25.12.2018

Saziv za XII sjednicu- Rendi i ditës për seancën e XII

1.Predlog Odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi

Propozim Vendimi mbi emërimin e sekretarit të Kuvendit të komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz,

2.Predlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza nad FK “Dečić”- Tuzi

Propozimi i Vendimit për marrjen e të drejtave dhe obligimeve themeluese mbi KF “Deçiq”- Tuz,

3.Predlog Odluke o pokretanju postupka za donošenje Statuta opštine Tuzi

Propozim Vendimi mbi inicimin e procedurës për sjelljen e Statutit të komunës së Tuzit,

4.Predlog Odluke o Budžetu opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi za 2019.godinu

Propozim Vendimi mbi Buxhetin e komunës në kuadër të Kryeqytetit- Tuz për vitin 2019.

25.12.2018

Zaključak

21.12.2018

Rješenje nosiocu projekta Đukanović Acu kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

21.12.2018

Rješenje za izgradnju poslovnog objekta- autoservis/ tehnički pregled

21.12.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Master inženjering’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

20.12.2018

Rješenje nosioca projekta Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.12.2018

Rješenje nosioca projekta Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.12.2018

Rješenje nosiocu projekta “Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

20.12.2018

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci

19.12.2018

Izvještaj o javnoj raspravi povodom Budžeta za 2019.godinu – Opština Golubovci

19.12.2018

Javni konkurs za radno mjesto: Menadžer Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina

19.12.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’MTEL’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

19.12.2018

Zahtjev nosioca projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.“ za regulaciju korita rijeke Sitnice

19.12.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica