Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za prijem i evidenciju poreskih prijava u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

01.06.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni referent – vozač specijalnog motornog vozila „pauk“ u Komunalnoj policiji Glavnog grada- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

28.05.2021

Javna rasprava Nacrta Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021 - 2025

Javni poziv Nacrt Strategije
Obaveštenje javni poziv maj 2021
Program javne rasprave Nacrta Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021 2025
Evaluacioni listić Nacrt Strategije
Nacrt Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021 2025

27.05.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za klimatske promjene i energetsku efikasnost u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac na određeno vrijeme do šest (6) mjeseci

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj

26.05.2021

Poziv za dostavu ponuda za kupovinu akcija u Novom duvanskom kombinatu

POZIV za dostavu ponuda za kupovinu akcija

25.05.2021

Odluka o ublažavanu finansijskih posljedica koronavirusa u Glavnom gradu

Odluka o ublažavanu finansijskih posljedica koronavirusa u GG

20.05.2021

Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada - Podgorica

Program tekstualni dio

20.05.2021

Ispravka Javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-zaštitar/ka tehničar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog 14.05.2021. godine

Ispravka javnog oglasa

18.05.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – samostalni referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada- 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

17.05.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

17.05.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom „pauk“ u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada- - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

14.05.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-zaštitar/ka tehničar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

14.05.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka u sektoru za inspekciski nadzor u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

13.05.2021

Izvještaj o obavljenom kosultovanju zainteresvane javnosti u vezi izrade Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica 2021-2025

stranica_1

12.05.2021

Ispravka javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca čuvar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Ispravka javnog oglasa Namještenik čuvar

11.05.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina