ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Odjeljenja za turizam i ugostiteljstvo u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici-Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada

16.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-vozač/ica-kurir/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

16.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca, spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

16.05.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Dispečer/ka – samostalni/a referent/kinja u u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja

13.05.2022

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku preduzetništvu u centru grada

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku preduzetništvu u centru grada
Rang lista Konkurs za podršku preduzetništvu u centru grada

13.05.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada Inspektor I

12.05.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni referent – vozač specijalnog motornog vozila „pauk“ u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada vozač

12.05.2022

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca Sekretara/ke Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada Podgorice za pravne i ekonomske poslove i poslove upravnog nadzora , 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj

11.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za boračko-invalidsku zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

09.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za administrativno - tehničke i pomoćne poslove u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

06.05.2022

Odluka o utvrđivanju rang liste ponuđača po Javnom pozivu za ustupanje lokacija za reklamne objekte

Odluka

05.05.2022

Podgorički proljećni pazar

Rang lista

30.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za normativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu Glavnog grada

29.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

29.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka u Upravi za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi za zaštitu imovinsko pravnih interesa Glavnog grada Samostalni referent upisničar

29.04.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica