Oglasna strana

KONKURS za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

05.11.2020

Konkurs za podršku ugostiteljima na području Glavnog grada

Konkurs za podršku ugostiteljima na području Glavnog grada
Prijava za konkurs

04.11.2020

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa za popunu radnog mjesta: Samostalni/a savjetnik/ca III-samostalni/a savjetnik/ca za ekonomska pitanja u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavlj

Obavještenje

02.11.2020

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Odsjeka za operativno djelovanje - vatrogasac/kinja - spasilac/teljka u Službi zaštita i spašavanja Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu

30.10.2020

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/na savjetnik/ca III za legalizaciju bespravnih objekata u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrije

Obavještenje kandidatima

29.10.2020

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršiteljica na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

29.10.2020

Izvještaj o rezultatima prethodnog konsultovanja građana

Scanned28 10 2020 130059

28.10.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka sektora budžeta u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije

28.10.2020

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–poslovno administrativni/a sekretar/ka u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrije

Obavještenje kandidatima

28.10.2020

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

28.10.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za administrativno tehničke poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu Glavnog grada

28.10.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

28.10.2020

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca glavnog/ne administratora Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na određeno vrijeme (5 godina)

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Službi Glavnog administratora

28.10.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za upravno rješavanje i normativno pravne poslove u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada , 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za preduzetništvo

26.10.2020

52-20 Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke

52 20 Obavjestenje o ishodu postupka jednostavne nabavke

23.10.2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina