ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Samostalni/a savjetnik/ca III - za naplatu poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda samostalni savjetnik III za naplatu poreza na nepokretnosti
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda samostalni savjetnik III za naplatu poreza na nepokretnosti

03.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za postupanje po žalbama poreskih obveznika u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Samostalni savjetnik III za postupanje po žalbama poresk
Javni oglas za popunu radnog mjesta u u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Samostalni savjetnik III za postupanje po žalbama poresk

03.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za utvrđivanje poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada , 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda samostalni savjetnik III za utvrđivanje poreza na nepokretnosti
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda samostalni savjetnik III za utvrđivanje poreza na nepokretnosti

03.03.2023

VIII ciklus Podgorica na dva točka januar 2023. godina

PG na 2 točka tabela dobitnika
PG na 2 točka tabela dobitnika

02.03.2023

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu - Potpisivanje Ugovora će se vršiti u Sekretarijatu za kulturu i sport, dana : 02, 03. i 06. marta 2023. godine, u terminu od 12 do 15 časova

Odluka
Odluka

01.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

01.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja za marketing i medije u Građanskom birou Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Građanskom birou Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Građanskom birou Glavnog grada

01.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za Rome i Egipćane u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada viši savjetnik III za Rome i Egipćane
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada viši savjetnik III za Rome i Egipćane

01.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada viši savjetnik III za rodnu ravnopravnost
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada viši savjetnik III za rodnu ravnopravnost

01.03.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za upravno-pravne poslove u komunalnoj oblasti u Sekretarijatu za komunalne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

01.03.2023

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2023. godinu

Konkurs
Prijava na konkurs
Konkurs
Prijava na konkurs

27.02.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja - za administrativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Direkcija za imovinu
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Direkcija za imovinu

24.02.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - za opšte poslove u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda

24.02.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za kulturu u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada

24.02.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – administrativni/a radnik/ca u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici referent administrativni radnik
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici referent administrativni radnik

24.02.2023

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica