Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

29.01.2018

Odluka o utvđivanju prioritetnih oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini

29.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Ask” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

26.01.2018

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

26.01.2018

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

26.01.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

25.01.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

25.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Metfer” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

23.01.2018

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – tri (3) izvršioca

22.01.2018

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

19.01.2018

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine – 2 izvršioca

19.01.2018

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

17.01.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina