Oglasna strana

Javni poziv NVO za učestvovanje u izradi akata

Javni poziv NVO za učestvovanje u izradi akata

26.03.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Službe za unutrašnju reviziju Glavnog grada, 1 izvršilac, na vrijeme od 5 godina.

Obaveštenje kandidatu

24.03.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za oglašavanje i radne odnose u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Obavještenje kandidatima

24.03.2021

Javni poziv o prodaji nepokretnosti prikupljanjem ponuda broj 04/21

JAVNI POZIV ROBNA KUCA 04 21

24.03.2021

Poziv NVO za prisustvo sjednici SO Golubovci

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine

19.03.2021

Nacrt izmjena i dopuna elaborata o parking zonama na teritoriji Glavnog grada sa Programom javne rasprave

DOPUNA ELABORATA 2021
bul Jovana Tomasevica ugao 45
lokacija 24 ul Marka Radovica 1 dio zadnja verzija
lokacija 24 ul Marka Radovica 1 dio
lokacija 24 ul Marka Radovica 2 dio zadnja verzija
lokacija br 25 bul. Revolucije
lokacija br 27 ulica Novaka Miloseva oko G1
lokacija br 28 ulica Balsica Tuzilastvo
lokacija br 29 ulica Hercegovacka gradska cesma 43pm
lokacija br 32 trg Balsica 3pm
lokacija br1 ul.19 decembra
lokacija br2 ul.19 decembra istocna tribina
lokacija br3 ul.19 decembra brdo Gorica
lokacija br4 Trg nezavisnosti 2
lokacija br5 ul.Vaka Djurovica
lokacija br6 ul. Vasa Raickovica MTS
lokacija br7 ul.Beogradska
lokacija br8 ul. Luke Boljevica
lokacija br9 ul. Bratstva i jedinstva
lokacija br10 ul.Bratstva i jedinstva OS Milorad Musa Burzan
lokacija br11 ul.Mitra Bakica
Lokacija br12 bul. Svetog Petra Cetinjskog
lokacija br13 ul.Dalmatinska
lokacija br15 ul.Moskovska DL Pobjeda
lokacija br16 Bul Mihajla Lalica
lokacija br14. OS Maksim Gorki 317 pm
lokacija br17 ul.13 jula limenka
lokacija br18 ul.Vasa Raickovica ispred solitera
lokacija br20 ul. Nikca od Rovina
lokacija br19 oko caffe bara Lovac 402 pm
lokacija br21 ul. Pariske komune
lokacija br22 ul.Pariske komune iza 5 udovica
lokacija br23 bul Jovana Tomasevica Limenka 7pm
lokacija br24 I dio ul Marka Radovica
lokacija br24 II dio ul.Marka Radovica
lokacija br30 ulica Hercegovacka vrtic Bambi 16pm
PROGRAM JAVNE RASPRAVE (3)
lokacija br31 ulica V proleterske

19.03.2021

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu

Obavještenje
Program javne rasprave
Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništva
Evaluacioni listić

19.03.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Obavještenje kandidatu

19.03.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za vode u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Obavještenje kandidatu

19.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

18.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – samostalni/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

18.03.2021

Javni poziv za izbor dva nezavisna procjenjivača za 2021. godinu

Javni poziv za procjenjivače
Obrazac prijave

18.03.2021

Zaključak o odabiru korisnika subvencije za sterilizaciju vlasničkih pasa

Zaključak

18.03.2021

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija

17.03.2021

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Poziv NVO za prijavljivanje učešća na XVII sjednici Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

17.03.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina