Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

29.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

29.01.2018

Odluka o utvđivanju prioritetnih oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini

29.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Ask” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

26.01.2018

Lista kandidata koji ispunjavaju uslove za partnerstvo u postupku izrade akata iz nadležnosti Glavnog grada

26.01.2018

Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja i Studije sa preporukama za način urbanizacije prostora Sadine u Podgorici

26.01.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

25.01.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

25.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Metfer” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

23.01.2018

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – tri (3) izvršioca

22.01.2018

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

19.01.2018

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine – 2 izvršioca

19.01.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020