Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III- samostalni/a savjetnik/ca za međunarodne projekte i prekograničnu saradnju u Službe za međunarodnu saradnju -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za međunarodnu saradnju

13.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za kulturu u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu i sport

13.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Viši savjetnik III za prevenciju bolesti zavisnosti

11.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka-arhivar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje upisničar arhivar

11.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za upravno pravne poslove u oblasti regulacije saobraćaja i puteva u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neo

Obavještenje kandidatima

08.10.2021

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama namještenik spremačica

08.10.2021

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za puteve u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

08.10.2021

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja- matičar/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama matičar

08.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj

08.10.2021

Konkurs za podršku startap ICT biznisu

Konkurs za podršku startap ICT biznisu
Obrazac za biznis plan i Obrazac prijave na Konkurs
Obavještenje Komisije u vezi Konkursa

07.10.2021

Javni poziv za izbor fotografija za izradu Monografije Podgorica

Javni poziv za fotografije

07.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Komunalnoj policiji Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji

04.10.2021

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - broj 10/21

JAVNI POZIV BROJ 10 2021

04.10.2021

Javni poziv za subvencioniranje kupovine sjedišta za prevoz djece na biciklu “Podgorica na dva točka”

Javni poziv za subvencioniranje kupovine sjedišta za prevoz djece na biciklu
Obrazac za prijavu

01.10.2021

Obavjestenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar" za 2021. godinu

Obavjestenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade 19. decembar 2021. godine

29.09.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica