Oglasna strana

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/na savjetnik/ca III za pravne poslove za izgradnju i legalizaciju objekata u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac

obavještenje kandidatkinji

04.12.2020

. Obavještenje kandidatkinji koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke za održivi razvoj u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na određeno vrijeme(5 godina

Obaveštenje kandidatkinji

04.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja-sekretar/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

04.12.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji

02.12.2020

Program javne rasprave za Nacrt odluke o mjesnim zajednicama

Program javne rasprave
Nacrt Odluke o mjesnim zajednicama

01.12.2020

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

01.12.2020

Obavještenje o dopuni konkursne dokumentacije za program podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Obavještenje o dopuni konkursne dokumentacije za program podrške kreativnim proizvođačima

30.11.2020

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija studentima i talentovanim učenicima Opštine u okviru Glavnog grada –Golubovci za školsku/studijsku 2020/2021

Konačna lista STIPENDIJE

30.11.2020

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu nagrade Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci „8.FEBRUAR“ za 2020.godinu

Obavještenje Nagrada 8 FEBRUAR

30.11.2020

Poziv NVO za XV sjednicu Skupštine

Poziv nvo XV sjednica Skupštine

30.11.2020

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu
Rang lista

30.11.2020

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za administrativno tehničke poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

27.11.2020

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu (3)

27.11.2020

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca glavnog/ne administratora Glavnog grada Podgorice, 1 izvršilac na određeno vrijeme(5 godina)

Obavještenje kandidatu

27.11.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

26.11.2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina