Oglasna strana

Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

Obrazac za biznis ideju i obrazac prijave na konkurs
Konkurs za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

27.04.2021

Javni oglas za povjeravanje obavljanja linijskog prevoza putnika u gradskim i prigradskim naseljima na teritoriji glavnog grada

Preuzmite javni oglas

23.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada

21.04.2021

Obavještenje o povlačenju javnih oglasa za popunu radnih mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada objavljenih dana 14.04.2021.godine

Obavještenje

19.04.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja-5 izvršilaca na neodređeno vrijeme.

Obaveštenje kandidatima

19.04.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III u Službi zaštite i spašavanja, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu

19.04.2021

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2021. godinu

Javni poziv za finansiranje projekata NVO
Obrazac 1 Prijava
Projektna forma

16.04.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca direktora/ice u Direkcija za imovinu, 1 izvršilac na određeno vrijeme - 5 godina

Obaveštenje kandidatu

15.04.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-zaštitar/ka tehničar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

14.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje

14.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka-arhivar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje

14.04.2021

Javni oglas oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja dostavljač/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji

14.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji

14.04.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – samostalni/a referent/kinja, u Komunalnoj policiji Glavnog grada-tri izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji

14.04.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – sekretar/ka mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

13.04.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina