ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima šef kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

14.06.2022

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za LGBTIQ lica u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama šef kancelarije za LGBTIQ lica

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III-za legalizaciju i izgradnju objekata u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vri

Obavještenje kandidatima viši savjetnik III za legalizaciju i izgradnju objekata

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja vozač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima samostalni referent vozač

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica konobar/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent konobar

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - upisničar/ka u Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima samostalni referent upisničar

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja za administrativne poslove u Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši referent za adminisrativne poslove

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za omladinsku politiku u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima viši savjetnik III za omladinsku politiku

14.06.2022

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretar/ke Sekretarijata za podršku biznis zajednici - 1 izvršioc/teljka na vrijeme od 5 godina

Obavještenje kandidatu

08.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni referent – vozač specijalnog motornog vozila „pauk“ u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

08.06.2022

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referen/kinja za regulaciju saobraćaja i puteva u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

07.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja-20 izvršilaca na određeno vrijeme, u trajanju od tri mjeseca, radi vršenja privremenog povećanog obima po

Obavještenje kandidatima

06.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom “pauk” u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji

06.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za legalizaciju bespravnih objekata u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

02.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za plansku dokumentaciju u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

01.06.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica