ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – poslovno-administrativni/a sekretar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni referent poslovno administrativni sekretar

22.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje samostalni referent upisničar

22.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/na savjetnik/ca III - za pravne poslove i pripremu akata Komunalne policija - analitičar/ka u Komunalnoj policija Glavnog grada -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Samostalni savjetnik III Komunalna policija

22.06.2022

Konkurs za podršku Starup ICT biznisu

KONKURS ZA PODRŠKU STARTUP ICT BIZNISU
OBRASCI Konkurs za podršku startup ICT biznisu
Obavještenje

21.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za opšte poslove u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Samostalni savjetnik III za opšte poslove

21.06.2022

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Lista

17.06.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada: Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Interni oglas Sekretarijat za lokalnu samoupravu

17.06.2022

Obavještenje Uprave lokalnih javnih prihoda

Obavještenje za javnost

15.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Dispečer/ka – samostalni/a referent/kinja u u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Dispečer

15.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada - 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Vatrogasac spasilac

15.06.2022

NAREDBA o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru

naredba

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za boračko-invalidsku zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima samostalni savjetnik I za boračko invalidsku zaštitu

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za komunalne poslove , 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima samostalni savjetnik I za pripremu normativnih i drugih akata

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za normativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima samostalni savjetnik II za normativne poslove

14.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima referent tehnički sekretar

14.06.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica