Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III- samostalni/a savjetnik/ca za međunarodne projekte i prekograničnu saradnju u Službe za međunarodnu saradnju -1 izvršilac/teljka na neodre

Obavještenje kandidatima samostalni savjetnik III

25.11.2021

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada

25.11.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za poslove koordinacije i realizacije projekata iz oblasti ljudskih prava u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika

24.11.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za ljudska prava u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas Šef Kancelarije za ljudska prava

24.11.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kabineta gradonačelnika u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas Šef Kabineta gradonačelnika

24.11.2021

Komisija za sprovođenje postupka dodjele sredstava za nabavku jednoobraznih ugostiteljskih aparata

Rang lista

19.11.2021

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda - Broj 12/21

JAVNI POZIV BR 12

18.11.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

17.11.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–arhivar/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

12.11.2021

Rang lista-Konkurs za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica)

Rang lista

11.11.2021

Konkurs za prijave na učešće u programu podrške kreativnim proizvođačima u Crnoj Gori

Konkurs 2022

08.11.2021

Obavještenje o produženom roku za predlaganje kandidata za dva člana Savjeta mjesnih zajednica

Obavještenje o produženom roku za mjesne zajednice

04.11.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja za komunikaciju sa građanima u Službi za odnose s javnošću Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za odnose s javnošću Glavnog grada

04.11.2021

Konačna rang lista dobitnika subvencije za kupovinu sjedišta za prevoz djece na biciklu

Konačna rang lista

01.11.2021

Obavještenje Uprave lokalnih javnih prihoda

Obavještenje

28.10.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica