Oglasna strana

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Obaveštenje kandidatu

19.01.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-blagajnik/ca u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada

18.01.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I-arhitekta u Službi glavnog gradskog arhitekte Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatima

14.01.2021

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka sektora budžeta u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

14.01.2021

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa za popunu radnog mjesta: Komunalni/a policajac/ka - samostalni/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 3 izvršioca, objavljen 25.12.2020. godine

Obavještenje

31.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III - komunalni/a nadzornik/ca u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada (5)

28.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada (4)

28.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom ,,Pauk” u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

28.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za kulturu u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijata za kulturu i sport

28.12.2020

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja-sekretar/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatkinji

25.12.2020

J A V N I P O Z I V za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda broj 06/20

JAVNI POZIV ROBNA KUĆA

25.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III-viši/a savjetnik/ca za ekonomska pitanja u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika

25.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za upravno pravne poslove u stambenoj oblasti u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove

25.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja-dostavljač/ica pošte-vozač/ica u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijata za preduzetništvo

25.12.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica odjeljenja za postupanje po žalbama poreskih obveznika u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Uprave lokalnih javnih prihoda

23.12.2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina