ENG

Oglasna strana

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Konkurs za podršku Startup ICT biznisu

Obavještenje

20.07.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III za zaštitu i spašavanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga komandir na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

13.07.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Dispečer/ka – samostalni/a referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima dispičer

11.07.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja-2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima vatrogasac spasilac

11.07.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

08.07.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za opšte poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

05.07.2022

Konkurs za dodjelu novčanih sredstava za kupovinu školskog pribora za učenike I razreda osnovne škole za školsku 2022./2023. godinu

Konkurs pribor
Formular za konkurs

04.07.2022

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture u 2022. godini

ODLUKA

01.07.2022

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga NVO u okviru ReLOaD2 programa

FINAL Bodovna lista NVO_Sredisnji region

30.06.2022

Odluka i rang lista učesnika Javnog konkursa za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač
Rang lista

30.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na 5 godina

Obavještenje Inpektor I za drumski saobraćaj

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za administrativno – tehničke i pomoćne poslove u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni savjetnik I

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - vozač/ica – kurir/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni referent vozač kurir

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke za pravne i ekonomske poslove i poslove upravnog nadzora u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godin

Obavještenje Pomoćnik sekretara

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Namještenik spremač

23.06.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica