ENG

Oglasna strana

Odluka o utvrđivanju konačne Liste studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa

Odluka
Odluka

15.11.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za imovinsko-pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima
Obavještenje kandidatima

11.11.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica, dostavljač/ica pošte u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima
Obavještenje kandidatima

11.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Službi Glavnog administratora Glavnog grada

viši savjetnik III

11.11.2022

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta referent/ica, konobar/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji referent konobar
Obavještenje kandidatkinji referent konobar

10.11.2022

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji Šef Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti
Obavještenje kandidatkinji Šef Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

10.11.2022

Odluka i rang lista o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

Odluka
Rang lista

08.11.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – matičar/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijat za lokalnu samoupravu

07.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Službe za poslove mjesnih zajednica u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada

04.11.2022

Pravilnik o bližim kriterijumima za sufinansiranje sportskih subjekata (koji je donio gradonačelnik) i poziv za Javni konkurs:

Pravilnik
Javni konkurs, TERMINI za 2023.
Prijavni obrazac T1 (ekipni sportovi)
Prijavni obrazac T2 (pojedinačni sportovi)

04.11.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije
Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije

03.11.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

Javni oglas Služba zaštite i spašavanja

31.10.2022

Oglas za raspodjelu besplatnih dnevnih obroka za 2023. godinu

Oglas

26.10.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

24.10.2022

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku razvoju starih zanata i rang lista

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku razvoju starih zanata
Rang lista

21.10.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica