Oglasna strana

Poziv NVO za sjednicu SO Golubovci

Poziv NVO za XIV sjednicu Skupštine

02.10.2020

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za opšte poslove u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

02.10.2020

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica Odsjeka za poslove dežurstva, prevenciju, zaštitu na radu i fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinjama

02.10.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje

02.10.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja zaštitar/ka lica i imovine, u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove

02.10.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za administrativno tehničke poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu

02.10.2020

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda Broj 03/20

JAVNI POZIV BROJ 3 20

02.10.2020

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda Broj 02/20

JAVNI POZIV BROJ 2 20

02.10.2020

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ISTOČNE TRIBINE U PODGORICI – Odluka žirija

Odluka žirija

30.09.2020

Obavještenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade "19. decembar" 2020. godine

Obavjestenje o pravu predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade 19. decembar 2020. godine

29.09.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/na savjetnik/ca III za legalizaciju bespravnih objekata u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj

28.09.2020

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka - viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme.

Obavještenje kandidatima

25.09.2020

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje g. z. - 25. septembar 2020.g.

Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje g. z. 25. septembar 2020.g.
Zakljucak Gradonacelnika sa programom javne rasprave

25.09.2020

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju i Zaključak Gradonačelnika sa programom javne rasprave

Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju 25. septembar 2020. g.
Zakljucak Gradonacelnika sa programom javne rasprave

25.09.2020

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za upravno rješavanje i normativno pravne poslove u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada , 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vri

Obavještenje kandidatkinji

24.09.2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020