Oglasna strana

KONKURS za dodjelu nagrada za najbolji likovni rad za učenike od I – IV razreda osnovne škole na temu: “Dijete je čovjek važan”

Konkurs

02.03.2021

KONKURS za dodjelu nagrada za najbolji literarni rad za učenike od V – IX razreda osnovne škole na temu: „Dijete je čovjek važan”

Konkurs

02.03.2021

Rješenje o utvrđivanju jedinstvene liste kandidata koji uspunjavaju uslove za učestvovanje u radu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Jedinstvena lista

01.03.2021

Javni poziv broj: 01/21 za davanje u zakup prostora u objektu iz lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II, prikupljanjem ponuda

Javni poziv Biblioteka tekst 22.februar 2021.

23.02.2021

Javni poziv za subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa čiji su vlasnici iz Podgorice

Javni poziv kućni ljubimci
Prilog 1

23.02.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za vode u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada (1)

22.02.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

22.02.2021

Rang lista konkursa za dodjelu sredstava sportskim organizacijama

RANG LISTA SPORTSKIH ORGANIYACIJA

19.02.2021

Konkurs za izradu idejnog i umjetničkog logoa Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

Konkurs za logo Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti
OBRAZAC 1
OBRAZAC2
OBRAZAC 3
OBRAZAC 4

19.02.2021

Javni konkurs za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Službe za unutrašnju reviziju Glavnog grada, 1 izvršilac na vrijeme od 5 godina.

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Službi za unutrašnju reviziju

19.02.2021

Konkurs za Međunarodni festival dječje pjesme "NAŠA RADOST 2021"

Konkurs _Nasa radost 2021

17.02.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za oglašavanje i radne odnose u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada

12.02.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za poslove zaštite u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

12.02.2021

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Javni poziv za Komisiju NVO

11.02.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – sekretar/ka mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada

11.02.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina