Oglasna strana

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci

Saziv XVII sjednice Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci
Poziv NVO za prijavljivanje učešća na XVII sjednici Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

17.03.2021

Javni konkurs za popunu radnog mjesta pomoćnik/ca direktora/ice u Direkciji za imovinu Glavnog grada - 1 izvršilac na određeno vrijeme 5 godina

Javni konkurs za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu

17.03.2021

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Zamjenik/ca zastupnika imovinsko pravnih interesa Glavnog grada u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

16.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja

15.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja (2)

15.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 5 izvršilaca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja (1)

15.03.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja dostavljač/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

15.03.2021

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-blagajnik/ca u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obaveštenje kandidatkinjama

08.03.2021

Javni poziv za subvencioniranje četvrtog ciklusa kupovine bicikala i trotineta “Podgorica na dva točka”

Javni poziv za subvencioniranje četvrtog ciklusa kupovine bicikala i trotineta “Podgorica na dva točka”
Obrazac za prijavu na Javni poziv

05.03.2021

Obavještenje o javnom oglašavanju neuručenih rješenja o porezu na nepokretnosti za 2020.godinu

Obavještenje

04.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – sekretar/ka mjesne zajedniceu u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada

03.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III za analizu i planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada (2)

03.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za poslove mjesnih zajednica u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada (1)

03.03.2021

Interni oglas za popunu mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka-arhivar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

03.03.2021

Nova rang lista konkursa za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

Nova rang lista

02.03.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina