ENG

Oglasna strana

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

25.01.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi povodom Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

25.01.2018

Zahtjev nosioca projekta ”Metfer” d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

23.01.2018

Interni oglas između državnih organa za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka-samostalni/a referent/kina – tri (3) izvršioca

22.01.2018

Lista nevladinih organizacija koje ispunjavaju uslove za saradnju u postupku izrade akata u nadležnosti Glavnog grada

19.01.2018

Javni konkurs za radno mjesto: Rukovodilac Službe za javne nabavke Glavnog grada Podgorice – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III – samostalni/a savjetnik/ca za protokolarne poslove – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Inspektor/ka III za vode – 1 izvršilac

19.01.2018

Javni oglas za radno mjesto: Viši/a referent/ica zaštitar/ka lica i imovine – 2 izvršioca

19.01.2018

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja manjih montažnih sportskih objekata privremenog karaktera

17.01.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

12.01.2018

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja uređaja i opreme za fiksnu telefoniju prikupljanjem ponuda

12.01.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Vujačić Company” d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

Rješenje nosiocu projekta „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

Saglasnost nosiocu projekta ’’Telenor’’ d.o.o. na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

05.01.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica