ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za javne nabavke u Službi za javne nabavke Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za javne nabavke Glavnog grada

16.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za pripremu normativnih i drugih akata u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada viši savjetnik III za pripremu normativnih i drugih akata

16.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za regulaciju saobraćaja u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada samostalni savjetnik III za regulaciju saobraćaja

16.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja - kurir/ka u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada referent kurir

16.03.2022

Odluka o utvrđivanju konačne liste studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa

Odluka o utvrđivanju konačne liste studenata koji ispunjavaju uslove Konkursa

15.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za normativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu Glavnog grada samostalni savjetnik II za normativne poslove

14.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I - za imovinsko - pravne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu Glavnog grada samostalni savjetnik I za imovinsko pravne poslove

14.03.2022

Komisija za naknadu dijela troškova zakupnine

Obavještenje

14.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

14.03.2022

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radne grupe za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada

Javni poziv NVO za izradu akata 2022

14.03.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II - za međunarodnu saradnju i opšte poslove u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada (1)

10.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja - arhivar/ka u Komunalnoj policiji Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj policiji Glavnog grada

09.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za drugostepeni upravni postupak u Službi glavnog administratora Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi glavnog administratora Glavnog grada

09.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove namještenik, spremač

09.03.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca čuvar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove namještenik , čuvar

09.03.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica