ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – arhivar/ka u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Referent arhivar

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja - za elektronski prijem i evidenciju poreskih prijava u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Referent za elektonski prijem i evidenciju poreskih prijava

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za regulaciju saobraćaja u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Samostalni savjetnik III za regulaciju saobraćaja

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca, spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme objavljenog 14.03.2022.godine

Obavještenje kandidatima Namještenica, spremačica 29.04.2022 u 14h

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca, spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme objavljenog 09.03.2022.godine

Obavještenje kandidatima Namještenica, spremačica 29.04.2022 u 12h

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za drugostepeni upravni postupak u Službi Glavnog administratora Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Viši savjetnik III za drugostepeni upravni postupak

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica - upisničar/ka u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Referent upisničar

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica - zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Referent zaštitar lica i imovine

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za klimatske promjene i energetsku efikasnost, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj

Obavještenje kandidatima Viši savjetnik III za klimatske promjene

18.04.2022

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za javne nabavke u Službi za javne nabavke Glavnog grada- 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu Viši savjetnik III za javne nabavke

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III - za naplatu poreza na nepokretnosti u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Samostalni savjetnik III za naplatu poreza na nepokretnosti

18.04.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III - za administrativne poslove i saradnju sa civilnim sektorom u Građanskom birou Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Viši savjetnik III za administrativne poslove i saradnju sa civilnim sektorom,

18.04.2022

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice

Ponovni javni poziv etička komisija

18.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za administrativne poslove, unošenje i obradu podataka u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada Viši savjetnik III za administrativne poslove, unošenje i obradu podataka

18.04.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za ekonomske poslove u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada Viši savjetnik III za ekonomske poslove

18.04.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica