ENG

Oglasna strana

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

03.08.2018

Javni oglas za davanje koncesija za eksploataciju deponijskog biogasa za proizvodnju električne energije na deponiji “Livade” u Podgorici

03.08.2018

Zahtjev operatera „FAB LIVE” d.o.o. za produženje važenja Integrisane dozvole za plastifikaciju Al-profila

01.08.2018

Interni oglas za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I – samostalni/a savjetnik/ca za planiranje, izradu i realizaciju projekata u Birou za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

31.07.2018

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Rješenje nosiocu projekta ”Montenro Petrol” d.o.o kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Rješenje nosiocu projekta „Čistoća“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Telenor’’ d.o.o. za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

30.07.2018

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strateške karte buke za teritoriju Glavnog grada Podgorica i opština u okviru Glavnog grada

25.07.2018

Ugovor o hitnoj nabavci Opštine u okviru Glavnog grada – Tuzi

19.07.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

18.07.2018

Obavještenje o ishodu postupka hitne nabavke polovnog vozila za prevoz pijaće vode

18.07.2018

Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku- nabavka cisterne za prevoz pijaće vode

17.07.2018

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu.

10.07.2018

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda

06.07.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica