ENG

Oglasna strana

Rješenje nosiocu projekta „Telenor“ d.o.o. kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

18.09.2018

Javni konkurs za izbor sekretara Skupštine Glavnog grada: izvršilaca 1, imenuje se na period od 5 (pet) godina

17.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „ZETA CAR“ DOO kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

14.09.2018

Pojašnjene tenderske dokumentacije za davanje koncisije

13.09.2018

Rješenje nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

13.09.2018

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti – Opštine Tuzi

07.09.2018

Rješenje nosiocu projekta Univerzitet Crne Gore kojim je odlučeno da je za rekonstrukciju objekta kotlarnice u postojećem gabaritu potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

06.09.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Zeta Car’’ d.o.o. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

06.09.2018

Zahtjev nosioca projekta ’’Crnogorski Telekom’’ a.d. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

06.09.2018

Obavještenje da je izrađen nacrt Rješenja o produženju važenja Integrisane dozvole za rad pogona za plastifikaciju Al-profila

Nacrt Rješenja o produženju važenja integrisane dozvole

04.09.2018

Rješenje nosiocu projekta „Montenegro Petrol“ kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

30.08.2018

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti- usluge mobilne telefonije

30.08.2018

Zahtjev nosioca projekta „UNIVERZITET CRNE GORE“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

25.08.2018

Zahtjev nosioca projekta „MONTENEGRO PETROL“ za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

23.08.2018

Zahtjev nosioca projekta „DARK BLUE“ D.O.O. za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

10.08.2018

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica