Oglasna strana

Javni poziv za subvencioniranje četvrtog ciklusa kupovine bicikala i trotineta “Podgorica na dva točka”

Javni poziv za subvencioniranje četvrtog ciklusa kupovine bicikala i trotineta “Podgorica na dva točka”
Obrazac za prijavu na Javni poziv

05.03.2021

Obavještenje o javnom oglašavanju neuručenih rješenja o porezu na nepokretnosti za 2020.godinu

Obavještenje

04.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – sekretar/ka mjesne zajedniceu u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada

03.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III za analizu i planiranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada (2)

03.03.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za poslove mjesnih zajednica u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada (1)

03.03.2021

Interni oglas za popunu mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka-arhivar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

03.03.2021

Nova rang lista konkursa za raspodjelu sredstava sportskim subjektima

Nova rang lista

02.03.2021

KONKURS za dodjelu nagrada za najbolji likovni rad za učenike od I – IV razreda osnovne škole na temu: “Dijete je čovjek važan”

Konkurs

02.03.2021

KONKURS za dodjelu nagrada za najbolji literarni rad za učenike od V – IX razreda osnovne škole na temu: „Dijete je čovjek važan”

Konkurs

02.03.2021

Rješenje o utvrđivanju jedinstvene liste kandidata koji uspunjavaju uslove za učestvovanje u radu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Jedinstvena lista

01.03.2021

Javni poziv broj: 01/21 za davanje u zakup prostora u objektu iz lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II, prikupljanjem ponuda

Javni poziv Biblioteka tekst 22.februar 2021.

23.02.2021

Javni poziv za subvencioniranje sterilizacije vlasničkih pasa čiji su vlasnici iz Podgorice

Javni poziv kućni ljubimci
Prilog 1

23.02.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za vode u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada (1)

22.02.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina.

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

22.02.2021

Rang lista konkursa za dodjelu sredstava sportskim organizacijama

RANG LISTA SPORTSKIH ORGANIYACIJA

19.02.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina