ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi upisničar

18.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - poslovno-administrativni/a sekretar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi poslovno administrativni sekretar

18.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – kurir/ka – vozač/ica u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada-1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za podršku poljoprivredi kurir vozač

18.05.2022

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda Broj 02/22

Javni poziv

18.05.2022

Obavještenje - Rok za podnošenje prijava na Javni poziv produžava se do 17. juna 2022. godine

Obavještenje

17.05.2022

Odluku o izboru dva nezavisna procjenjivača za 2022.godinu

Odluka

17.05.2022

Obavještenje kandidatu koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Sekretar/ka Sekretarijata za podršku biznis zajednici - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

obavještenje kandidatu Sekretar sekretarijata za podršku biznis zajednici

17.05.2022

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica odjeljenja za ekonomske poslove u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

obavještenje kandidatu Šef odjeljenja za ekonomske poslove

17.05.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja u Komunalnoj policiji Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

obavještenje kandidatima

17.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III za turizam i ugostiteljstvo u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada Inspektor III

16.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Odjeljenja za turizam i ugostiteljstvo u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici-Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za podršku biznis zajednici Glavnog grada

16.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-vozač/ica-kurir/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada

16.05.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Namještenik/ca, spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

16.05.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Dispečer/ka – samostalni/a referent/kinja u u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada - 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja

13.05.2022

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku preduzetništvu u centru grada

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku preduzetništvu u centru grada
Rang lista Konkurs za podršku preduzetništvu u centru grada

13.05.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica