Oglasna strana

Obavještenje o produženom roku po Javnom pozivu za predlaganje kandidata za dva člana Savjeta mjesnih zajednica

Obavještenje o produženom roku po Javnom pozivu za predlaganje kandidata za dva člana Savjeta mjesnih zajednica

21.10.2021

Konkurs za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe organizacije novogodišnjeg Pazara 2021-2022

Konkurs za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera
Prijava za konkurs

21.10.2021

Nacrt odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu

Obavještenje o javnoj raspravi o Nacrtu odluke o finansiranju sporta
Nacrt odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu

20.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja–vozač/ica specijalnog motornog vozila “pauk” u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 2 izvršioca na neodređeno vrijeme.

Obavještenje kandidatima vozač

20.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Šef/ica službe za poslove mjesnih zajednica u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Obavještenje kandidatima šef službe za poslove MZ

20.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period od 5 godina.

Obavještenje kandidatima inspektor I

20.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III- administrator/ka za društvene mreže i sajt Glavnog grada u Službi za odnose s javnošću Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Obavještenje kandidatima administrator za društvene mreže i sajt

20.10.2021

Konačna rang lista - Konkurs za podršku StartUp ICT biznisu

Konačna rang lista

19.10.2021

Rang lista - Konkurs za podršku StartUp ICT biznisu

Rang lista Konkurs za podršku StartUp ICT biznisu

15.10.2021

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa za popunu radnog mjesta: Samostalni/a referent/kinja – arhivar/ka u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, objavljen 04.10.2021. godine

Obavještenje o povlačenju javnog oglasa

15.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III- samostalni/a savjetnik/ca za međunarodne projekte i prekograničnu saradnju u Službe za međunarodnu saradnju -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za međunarodnu saradnju

13.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za kulturu u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za kulturu i sport

13.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za prevenciju bolesti zavisnosti u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje Viši savjetnik III za prevenciju bolesti zavisnosti

11.10.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka-arhivar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za socijalno staranje upisničar arhivar

11.10.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za upravno pravne poslove u oblasti regulacije saobraćaja i puteva u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neo

Obavještenje kandidatima

08.10.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina