Oglasna strana

Spisak dokumentacije potrebne za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta

Spisak dokumentacije potrebne za postavljanje odnosno građenje privremenog objekta
Uslovi postavljanja odnosno građenja privremenog objekta

03.08.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I – za koordinaciju i normativno-pravne poslove u Službi Glavnog administratora Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu

02.08.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/ica - zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 3 izvršioca na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

02.08.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije-1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za finansije

02.08.2021

Rang lista projekata NVO koji će se finansirati iz Budžeta Glavnog grada, a na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVP za 2021. godinu

Rang lista NVO

30.07.2021

Konkurs za peti ciklus dodjela subvencija za kupovinu trotineta, električnih bicikala i bicikala kroz projekat „Podgorica na dva točka“

Peti ciklus Podgorica na dva točka
Prilog

30.07.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka u Direkciji za imovinu Glavnog grada- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Direkciji za imovinu

28.07.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/ica, dostavljač/ica pošte u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

28.07.2021

Javnog poziva za prodaju nepokretnosti prikupljanjem ponuda broj 09/21

Javni poziv

26.07.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Referent/kinja – asistent/kinja za premještanje vozila specijalnim motornim vozilom “pauk” u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji referent asistent

23.07.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a inspektor/ka III za komunalno stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada – 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji komunalni inspektor III za komunalno stambenu djelatnost

23.07.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada-1 izvršilac na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji, inspektor I za drumski saobraćaj

21.07.2021

Interni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni referent – vozač specijalnog motornog vozila „pauk“ u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada - 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Komunalnoj inspekciji, samostalni referent pauk

21.07.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za sport u Sekretarijatu za kulturu Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

21.07.2021

“Gradonačelnici za mir” - nova vizija i akcioni plan za period do 2025. godine

03_PX Vision & Action Plan (2021 2025) Overview
02_PX Vision & Action Plan (2021 2025)

20.07.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina