ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Šef/ica Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada

Šef Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti
Šef Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti

03.10.2022

Obavještenje kandidatima koji uspunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja tehnički/a sekretar/ka u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

27.09.2022

Ispravka konkursa za dodjelu stipendija za studijsku 2022-2023

Ispravka konkursa
Ispravka konkursa

21.09.2022

Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku razvoju starih zanata

Konkurs
Prijava Obrazac 1
Obrazac 2
Konkurs
Prijava Obrazac 1
Obrazac 2

21.09.2022

VII ciklus "Podgorica na dva točka"

Tabela
Tabela

19.09.2022

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada - Podgorice

Javni poziv
Javni poziv

16.09.2022

Konkurs za podršku poljoprivrednim proizvođačima i prateći obrazac za prijavu na

Konkurs
Obrazac
Konkurs
Obrazac

14.09.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme u Komunalnoj policiji Glavnog grada

Interni oglas Komunalna policija
Interni oglas Komunalna policija

13.09.2022

Konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2022-2023.godinu

Konkurs
Prijavni obrazac
Konkurs
Prijavni obrazac

09.09.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada

Služba za zajedničke poslove, Samostalni savjetnik I za pravne poslove
Služba za zajedničke poslove, Samostalni savjetnik I za pravne poslove

07.09.2022

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda Broj 04/22

Javni poziv

06.09.2022

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku StartUp ICT biznisa i rang lista

Rang lista
Odluka

02.09.2022

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – za mjesne zajednice u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji
Obavještenje kandidatkinji

31.08.2022

Obavještenje kandidatu koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na 5 godina

Obavještenje kandidatu
Obavještenje kandidatu

31.08.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja – arhivar/ka u Komunalnoj policiji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima
Obavještenje kandidatima

31.08.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica