Oglasna strana

Odluka o utvrđivanju rang liste po pozivu za dostavu ponuda za kupovinu akcija u Novom duvanskom kombinatu

Odluka o utvrđivanju rang liste po pozivu za dostavu ponuda za kupovinu akcija u Novom duvanskom kombinatu

18.06.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III- za poslove prevođenja u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta savjetnik III za poslove prevođenja Copy

18.06.2021

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 07/21

JAVNI POZIV BROJ 07 21

17.06.2021

Javni poziv za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem ponuda broj 06/21

JAVNI POZIV BROJ 06 21

17.06.2021

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka u sektoru za inspekcijski nadzor u Komunalnoj inspekcija Glavnog grada- 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje Komunalna inspekcija

17.06.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke u Sekretarijatu za preduzetništvo Glavnog grada- 1 izvršilac na određeno vrijeme od 5 godina

Obavještenje Sekretarijat za preduzetništvo

17.06.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/ica- zaštitar/ka lica i imovine u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada- 2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Obavještenje Služba za zajedničke poslove

17.06.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja dostavljac/ica u Komunalnoj policiji Glavnog grada - 1 izvršilac/teljka na neodredeno vrijeme

Obavještenje

16.06.2021

Učenici dobitnici diplome "Luča"

SPISAK LUČA SREDNJE ŠKOLE 2021
SPISAK LUČA OSNOVNE ŠKOLE 2021
Termini uručenja

14.06.2021

Brošura 16x16cm [fajl za štampu]

Brošura 16x16cm [fajl za štampu]

11.06.2021

Prezentacija Mikro 020

MIKRO 020

09.06.2021

Javni oglas za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za sport u Sekretarijatu za kulturu i sport Glavnog grada - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za popunu radnog mjesta viši savjetnik III za sport

07.06.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Komunalni/a inspektor/ka I za komunalno-stambenu djelatnost u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme a postavlja ga načelnik na period o

Obavještenje kandidatima

02.06.2021

Obavještenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Sektora za pravne i opšte poslove u Službi za zajedničke poslove, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji

02.06.2021

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja za prijem i evidenciju poreskih prijava u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima

01.06.2021

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina