ENG

Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 3 izvršioca/teljke na neoodređeno vrijeme.

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada
Javni oglas za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada

07.06.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III za zaštitu i spašavanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, postavlja ga komandir na period od 5 godina

Obavještenje kandidatu
Obavještenje kandidatu

05.06.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za puteve - 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na period od 5 godina u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

Interni oglas inspektor I za puteve
Interni oglas inspektor I za puteve

29.05.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj - 2 izvršioca/teljki na neodređeno vrijeme, a postavlja ih načelnik na period od 5 godina u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

Interni oglas inspektor I za drumski saobraćaj
Interni oglas inspektor I za drumski saobraćaj

29.05.2023

Interni oglas za popunu radnog mjesta Komunalni/a inspektor/ka I za komunalno - stambenu djelatnost - 9 izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme, a postavlja ih načelnik na period od 5 godina u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada

Interni oglas komunalni inspektor I za komunalno stambenu djelatnost
Interni oglas komunalni inspektor I za komunalno stambenu djelatnost

29.05.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 25 izvršilaca/teljki na određeno vrijeme u trajanju od tri mjeseca radi vršenja privremeno

Obavještenje
Obavještenje

19.05.2023

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekataiz oblasti kulture u 2023. godini

Odluka
Odluka

18.05.2023

Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana – predstavnika NVO Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada i javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana, predstavnika NVO, Savjeta za saradnju Glavnog grada i NVO

Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada
Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana, predstavnika nevladinih organizacija, Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija
Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana predstavnika nevladinih organizacija Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog grada
Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana, predstavnika nevladinih organizacija, Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija

17.05.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a namještenik/ca I – vozač/ica – kurir/ka u Upravi za zaštitu imovinsko – pravnih interesa Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima
Obavještenje kandidatima

16.05.2023

Javni oglas za popunu radnog mjesta Inspektor/ka III za zaštitu i spašavanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga komandir na period od 5 godina

Inspektor III u Službi zaštite i spašavanja
Inspektor III u Službi zaštite i spašavanja

15.05.2023

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku razvoju starih zanata i rang lista dobitnika

Odluka
Rang lista
Odluka
Rang lista

10.05.2023

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja (ReLOaD2)

Nedostajuća dokumentacija i diskvalifikovani projekti
Nedostajuća dokumentacija i diskvalifikovani projekti

08.05.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a referent/kinja - za administrativne poslove u Direkciji za imovinu Glavnog grada, 1 izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši referent– za administrativne poslove u Direkciji za imovinu
Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši referent – za administrativne poslove u Direkciji za imovinu

05.05.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - za opšte poslove u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalnia referent za opšte poslove u Upravi lokalnih javnih prihoda
Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalnia referent za opšte poslove u Upravi lokalnih javnih prihoda

05.05.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu Samostalni savjetnik I za fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja
Obavještenje kandidatu Samostalni savjetnik I za fizičku obuku u Službi zaštite i spašavanja

05.05.2023

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica