ENG

Oglasna strana

Rezultati evaluacije projektnih prijedloga NVO u okviru ReLOaD2 programa

FINAL Bodovna lista NVO_Sredisnji region

30.06.2022

Odluka i rang lista učesnika Javnog konkursa za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač

Odluka o raspodjeli sredstava za podršku biznis idejama na području gradskih naselja Stara Varoš i Drač
Rang lista

30.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Inspektor/ka I za drumski saobraćaj u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme, a postavlja ga načelnik na 5 godina

Obavještenje Inpektor I za drumski saobraćaj

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca I za administrativno – tehničke i pomoćne poslove u Komunalnoj inspekciji Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni savjetnik I

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja - vozač/ica – kurir/ka u Sekretarijatu za komunalne poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni referent vozač kurir

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca sekretara/ke za pravne i ekonomske poslove i poslove upravnog nadzora u Sekretarijatu za saobraćaj Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na vrijeme od 5 godin

Obavještenje Pomoćnik sekretara

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Namještenik/ca spremač/ica u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Namještenik spremač

23.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – poslovno-administrativni/a sekretar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje Samostalni referent poslovno administrativni sekretar

22.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka u Službi za podršku poljoprivredi Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje samostalni referent upisničar

22.06.2022

Javni oglas za popunu radnog mjesta Samostalni/na savjetnik/ca III - za pravne poslove i pripremu akata Komunalne policija - analitičar/ka u Komunalnoj policija Glavnog grada -1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Samostalni savjetnik III Komunalna policija

22.06.2022

Konkurs za podršku Starup ICT biznisu

KONKURS ZA PODRŠKU STARTUP ICT BIZNISU
OBRASCI Konkurs za podršku startup ICT biznisu

21.06.2022

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca III za opšte poslove u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Samostalni savjetnik III za opšte poslove

21.06.2022

Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu dokumentaciju za finansiranje projekata nevladinih organizacija

Lista

17.06.2022

Interni oglas za popunu radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada: Samostalni/a savjetnik/ca I za normativne poslove, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme.

Interni oglas Sekretarijat za lokalnu samoupravu

17.06.2022

Obavještenje Uprave lokalnih javnih prihoda

Obavještenje za javnost

15.06.2022

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica