ENG

Oglasna strana

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca III za realizaciju projekata iz oblasti ljudskih prava u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka n

Obavještenje kandidatima Viši savjetnik III
Obavještenje kandidatima Viši savjetnik III

26.01.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Magacioner/ka – samostalni/a referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima magacioner
Obavještenje kandidatima magacioner

26.01.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Dispečer/ka – samostalni/a referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima dispičer
Obavještenje kandidatima dispičer

26.01.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III za evidenciju arhivske građe u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima
Obavještenje kandidatima

20.01.2023

Obavještenje kandatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Savjetnik/ca III za investiciono planiranje u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatkinji
Obavještenje kandidatkinji

20.01.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog konkursa za popunu radnog mjesta Pomoćnik/ca direktora/ice Službe za zajedničke poslove Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatu
Obavještenje kandidatu

20.01.2023

Javni konkurs za književnu nagradu Dragan Radulović za 2022. godinu

Konkurs za književnu nagradu Dragan Radulović
Formular za prijavu predloga za književnu nagradu Dragan Radulović
Konkurs za književnu nagradu Dragan Radulović
Formular za prijavu predloga za književnu nagradu Dragan Radulović

20.01.2023

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu

Javni konkurs
Obrazac 1 prijava za konkurs
Model za prijavu biznis ideje biznis plan
Javni konkurs
Obrazac 1 prijava za konkurs
Model za prijavu biznis ideje biznis plan

20.01.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 16 izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Vatrogasci 16 izvršilaca
Obavještenje kandidatima Vatrogasci 16 izvršilaca

19.01.2023

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 4 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Obavještenje kandidatima Vatrogasci 4 izvršioca
Obavještenje kandidatima Vatrogasci 4 izvršioca

19.01.2023

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija

Javni poziv
Javni poziv

19.01.2023

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2023. godinu

Javni konkurs
Prijavni obrzac ekipni
Prijavni obrazac pojedinačni
Prijavni obrazac netakmičarski sportovi i rekreacija
Javni konkurs
Prijavni obrzac ekipni
Prijavni obrazac pojedinačni
Prijavni obrazac netakmičarski sportovi i rekreacija

19.01.2023

Obavještenje kandidatkinjama koje ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a referent/kinja – matičar/ka u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

Obavjestenje kandidatkinjama
Obavještenje kandidatkinjama

18.01.2023

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Referent/kinja u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada, 1 izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme

obavjestenje kandidatu
Obavještenje kandidatu

17.01.2023

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu i pripremu Lokalne strategije za zaštitu ljudskih prava

Javni poziv
Javni poziv

17.01.2023

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica