Oglasna strana

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Samostalni/na savjetnik/ca III za naplatu poreza na nepokretnosti, 2 izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe ULJP Samostalni savjetnik III

03.08.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Inspektor/ka III lokalnih javnih prihoda, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe ULJP Inspektor III

03.08.2020

Odgovori na pitanja učesnika u vezi sa Konkursom za idejno arhitektonsko rješenje istočne tribine gradskog stadiona u Podgorici

Odgovori na pitanja učesnika

03.08.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta : Šef/ica odjeljenja za postupanje po žalbama poreskih obveznika, 1 izvršilac/teljka,na neodređeno vrijeme

Interni oglas ULJP Glavnog grada Podgorice

03.08.2020

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II za socijalnu i dječiju zaštitu u Sekretarijatu za socijalno staranje Glavnog grada, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme objavljenog

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta samostalni savjetnik II za socijalnu i dječiju zaštitu

30.07.2020

Obaveštenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta vatrogasac/kinja - spasilac/teljka, 4 izvršioca na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada objavljenog 24.juna 2020.godine

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog oglasa

28.07.2020

Javni oglas za popunu radnog mjesta: Komunalni/a policajac/ka - viši/a referent/kinja - 4 izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Komunalne policije

27.07.2020

Interni oglas za popunu radnog mjesta: Šef/ica Odsjeka za operativno djelovanje-vatrogasac/kinja-spasilac/teljka, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Interni oglas Šef Odsjeka za operativno djelovanje u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorice

27.07.2020

Obaveštenje kandidatkinji koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a savjetnik/ca II za preventivu, zaštitu na radu i fizičku obuku, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada objavljenog 24.ju

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove internog oglasa Viši savjetnik II za preventivu zaštitu na radu i fizičku obuku

27.07.2020

Konkurs za dodjelu kredita za stimulisanje preduzetništva i poljoprivrede

Konkurs 2020 za kredite

24.07.2020

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši savjetnik I za javne nabavke, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za javne nabavke Glavnog grada objavljenog 24.juna 2020.godine

Obaveštenje kandidatkinji koja ispunjava uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Viši savjetnik I za javne nabavke

24.07.2020

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o održavanju javnih groblja na teritoriji Glavnog grada Podgorice

IZVJEŠTAJ o javnoj ras.za odl. o jav.grobljima

24.07.2020

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu odluke o komunalnom redu

Izvještaj o spr. jav, raspravi za odl.o kom redu

24.07.2020

Obaveštenje kandidatu koji ispunjava uslove internog oglasa za popunu radnog mjesta Viši/a namještenik/ca I –kurir/ vozač, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada objavljenog 01.jula 2020.god

OBAVJEŠTENJE

24.07.2020

Obavještenje kandidatu koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnog mjesta Samostalni/a savjetnik/ca II - za međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme u Službi za međunarodnu saradnju Glavnog grada obja

Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove javnog oglasa Služba za međunarodnu saradnju

22.07.2020

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020