ENG

Objavljivanje ugovora

07/07/2020

Zapis ugovora Direkcije za imovinu o prodaji

______________

Ugovor o prodaji nepokretnosti

______________

Ugovor o prodaji nepokretnosti

Ugovor br.308/2019

_______________

Ugovor o kupoprodaji imovine

Ugovor br.329/2019

_______________

Ugovor o prodaji nepokretnosti

Ugovor br.151/2019

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o ustanovljenju prava službenosti postavljanja kablovskih vodova

Ugovor br.222/2020

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor br.22/2020

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

Ugovor br.58/2020

_________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu

Ugovor br.90/2020

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor br.75/2020

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor br.116/2020

________________

Ugovor Direkcije za imovinu

Ugovor br.1499/2019

________________

Ugovor Direkcije za imovinu

_______________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_______________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

_______________

Ugovor Direkcije o konstituisanju stvarne službenosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava na građevinskom zemljištu

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

________________

Ugovor Direkcije o prodaji građevinskog zemljišta

________________

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

_______________

Ugovor Direkcije o prodaji nepokretnosti

_______________

Ugovor Direkcije o prodaji

______________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

______________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodji-nepokretnosti prava svojine na građevinskom zemljištu

_____________

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

_____________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________

Ugovor Direkcije za imovinu

_____________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

______________

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

_______________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokopletiranju urbanističke parcele)

_______________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nekretnine

_______________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaju nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

__________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

__________________

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Art Link”

__________________

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i NVO “Sinteza”

__________________

Ugovor Sekretarijata za kulturu i sport i Link Creative Studio

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – prenosu prava

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor br.357/2018

_________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-dokompletiranje urbanističke parcele

_________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji-prenosu prava svojine

__________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________

Sporazum Direkcije za imovinu o zamjeni ispunjenja predmeta obaveza

_____________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________

Ugovori o zaduženju Glavnog grada Podgorice za izgradnju Jugozapadne obilaznice

____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nopokretnosti

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji imovine

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

______________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

______________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o angažovanju psihologa

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranja urbanističke parcele)

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti uz doplatu

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Centra za informacioni sistem o pružanju usluga

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – dokompletiranje

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o sporazumnom rješavanu imovinsko pravnih odnosa

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o zakupu zemljišta – parkovske površine na lokaciji “Brdo Gorica”

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranju) urbanističke parcele

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o dokompletiranju

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji između Centra za informacioni sistem i “Crnogorskog Telekoma” a.d.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Jugodata” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Produkcija” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula između Glavnog grada Podgorice i “S2B” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga između Glavnog grada Podgorica i “Telemont” d.o.o.

 • Ugovor br. 01-031/15-8168

___________________________________________________________

Ugovor o održavanju IS “Hermes” između Glavnog grada POdgorica i “Mega Computer Engineering”

 • Ugovor br. 01-031/15-5719

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (1) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

 • Ugovor br. 01-031/15-7691

__________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (2) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

 • Ugovor br. 01-031/15-7692

__________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 1235/2015

____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 404/2015

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

 • Ugovor br. 157/2015

_____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 443/2015

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

 • Ugovor br. 158/2015

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta između Glavnog grada Podgorice i URBING d.o.o Podgorica

 • Ugovor br. 717/2015

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i COREIT d.o.o Podgorica

 • Ugovor br. 337/2015

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i Škrijelj Amara

 • Ugovor br. 338/2015

_____________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

 • Ugovor br. 06-032/15-3232

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 743/2015

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 616/2015

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kuporodaji nepokretnosti

 • Ugovor br. 643/2015

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji -dokompletiranje urbanističke parcele:

 • Ugovor br. 407/15

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br. 219/15

______________________________________________________

Ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnji objekta centralne djelatnosti – tržnice, u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan”- izmjene i dopune u formi privatno-javnog partnerstva

 • Ugovor
  __________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula Glavnog grada Podgorice- Gradonačelnik:

 • Ugovor br. 4365/15

______________________________________________________

Ugovor o nabavci roba Glavnog grada Podgorica- Gradonačelnik:

 • Ugovor br. 4144/15

_____________________________________________________________

Aneks ugovora o zakupu voda Centra za informacioni sistem:

 • Ugovor br. 1790/15

______________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji Centra za informacioni sistem:

 • Ugovor br. 1791/15

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br. 230/15

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.219/15

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.211/15

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.15/2015
 • Ugovor br.618/14

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.49/15
 • Ugovor br.74/15
 • Ugovor br.126/15
 • Ugovor br.349/14
 • Ugovor br.689/14
 • Ugovor br.708/14

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.128/14

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.190/14

________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu (dokompletiranje urbanističke parcele):

 • Ugovor br.634/14
 • Ugovor br.680/14
 • Ugovor br.728/14

________________________________________________________________

Aneks ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

 • Aneks ugovora br.111/14

_________________________________________________________

Ugovori o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.727/14
 • Ugovor br.395/14

_________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.149/14
 • Ugovor br.150/14
 • Ugovor br.450/14
 • Ugovor br.619/14

__________________________________________________________

Ugovori o kupoprodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.126/14
 • Ugovor br.191/14
 • Ugovor br.194/14
 • Ugovor br.210/14
 • Ugovor br.216/14
 • Ugovor br.295/14
 • Ugovor br.305/14

________________________________________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora zaključen u Podgorici 31.12.2014.

 • Ugovor

________________________________________________________________________________

Ugovori Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora u Podgorici

 • Ugovor br.2502
 • Ugovor br.2504
 • Ugovor br.2505
 • Ugovor br.2510
 • Ugovor br.2511
 • Ugovor br.2512
 • Ugovor br.2513
 • Ugovor br.2515

_______________________________________________________________________________

Ugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, održanih 25. maja 2014. godine

 • Ugovori 1.dio
 • Ugovori 2.dio
 • Ugovori 3.dio
 • Ugovori 4.dio

____________________________________________________________________________________

Predugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, koji će se održati 25. maja 2014. godine

 • Predugovori 1. dio
 • Predugovori 2. dio
 • Predugovori 3. dio

____________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima predsjednika Crne Gore 7.aprila 2013.godine

 • Ugovori 1.dio
 • Ugovori 2.dio
 • Ugovori 3.dio

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o zakupu poslovnih prostora za održavanje predsjedničkih izbora 07. aprila 2013. godine
29.03.2013.god.

 • Ugovori

_____________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti (dokompletiranje):

 • Ugovor br.482/13

________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

 • Ugovor br. 217/13

______________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

 • Ugovor br.522/13

____________________________________________________________________________

Ugovor Direkcija za imovinu o prodaji:

 • Ugovor br.671/13

__________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

 • Ugovor br. 292/13

_______________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

 • Ugovor br.70/13
 • Ugovor br.576/13

_____________________________________________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

 • Ugovor br.79/13
 • Ugovor br.280/13
 • Ugovor br.306/13
 • Ugovor br.828/13
 • Ugovor br.910/12
 • Ugovor br.986/12

________________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu – dokompletiranje:

 • Ugovor br. 2/13
 • Ugovor br.141/13
 • Ugovor br.306/13
 • Ugovor br.443/13

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu- 2012. godina:

 • Ugovor br.473/12
 • Ugovor br.813/12
 • Ugovor br.814/12
 • Ugovor br.821/12
 • Ugovor br.867/12
 • Ugovor br.976/12
 • Ugovor br.977/12
 • Ugovor br.990/12

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati 14.oktobra 2012.godine

 • Ugovori 1. dio
 • Ugovori 2. dio
 • Ugovori 3. dio
 • Ugovori 4. dio
 • Ugovori 5. dio
 • Ugovori 6. dio

ugovor o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica