ENG

Objavljivanje ugovora

07/07/2020

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju prava službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

______________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o angažovanju psihologa

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranja urbanističke parcele)

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti uz doplatu

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Centra za informacioni sistem o pružanju usluga

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – dokompletiranje

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o sporazumnom rješavanu imovinsko pravnih odnosa

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o zakupu zemljišta – parkovske površine na lokaciji “Brdo Gorica”

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranju) urbanističke parcele

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o dokompletiranju

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji između Centra za informacioni sistem i “Crnogorskog Telekoma” a.d.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Jugodata” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Produkcija” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula između Glavnog grada Podgorice i “S2B” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga između Glavnog grada Podgorica i “Telemont” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor o održavanju IS “Hermes” između Glavnog grada POdgorica i “Mega Computer Engineering”

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (1) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

__________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (2) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

__________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

_____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta između Glavnog grada Podgorice i URBING d.o.o Podgorica

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i COREIT d.o.o Podgorica

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i Škrijelj Amara

_____________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kuporodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji -dokompletiranje urbanističke parcele:

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

______________________________________________________

Ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnji objekta centralne djelatnosti – tržnice, u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan”- izmjene i dopune u formi privatno-javnog partnerstva

  • Ugovor
    __________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula Glavnog grada Podgorice- Gradonačelnik:

______________________________________________________

Ugovor o nabavci roba Glavnog grada Podgorica- Gradonačelnik:

_____________________________________________________________

Aneks ugovora o zakupu voda Centra za informacioni sistem:

______________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji Centra za informacioni sistem:

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu (dokompletiranje urbanističke parcele):

________________________________________________________________

Aneks ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_________________________________________________________

Ugovori o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Direkcije za imovinu:

_________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

__________________________________________________________

Ugovori o kupoprodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora zaključen u Podgorici 31.12.2014.

________________________________________________________________________________

Ugovori Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora u Podgorici

_______________________________________________________________________________

Ugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, održanih 25. maja 2014. godine

____________________________________________________________________________________

Predugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, koji će se održati 25. maja 2014. godine

____________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima predsjednika Crne Gore 7.aprila 2013.godine

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o zakupu poslovnih prostora za održavanje predsjedničkih izbora 07. aprila 2013. godine
29.03.2013.god.

_____________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti (dokompletiranje):

________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

______________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

____________________________________________________________________________

Ugovor Direkcija za imovinu o prodaji:

__________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

_______________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

_____________________________________________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu – dokompletiranje:

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu- 2012. godina:

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati 14.oktobra 2012.godine

  • Ugovori 1. dio
  • Ugovori 2. dio
  • Ugovori 3. dio
  • Ugovori 4. dio
  • Ugovori 5. dio
  • Ugovori 6. dio

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica