Objavljivanje ugovora

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju stvarne službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o zasnivanju prava službenosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

______________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o angažovanju psihologa

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranja urbanističke parcele)

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti uz doplatu

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor o zasnivanju stvarne službenosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Centra za informacioni sistem o pružanju usluga

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti – dokompletiranje

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_______________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

__________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o sporazumnom rješavanu imovinsko pravnih odnosa

___________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o razmjeni nepokretnosti

____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_______________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o zakupu zemljišta – parkovske površine na lokaciji “Brdo Gorica”

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji

________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji (dokompletiranju) urbanističke parcele

_________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o dokompletiranju

__________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

___________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji između Centra za informacioni sistem i “Crnogorskog Telekoma” a.d.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Jugodata” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor o nabavci roba između Glavnog grada Podgorica i “Produkcija” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula između Glavnog grada Podgorice i “S2B” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga između Glavnog grada Podgorica i “Telemont” d.o.o.

___________________________________________________________

Ugovor o održavanju IS “Hermes” između Glavnog grada POdgorica i “Mega Computer Engineering”

___________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (1) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

__________________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga (2) između Glavnog grada Podgorica i “Čikom” d.o.o.

__________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

_____________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

_____________________________________________________

Ugovor o prenosu, bez naknade, prava svojine na građevinskom zemljištu- Udruženje penzionera Podgorice

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji građevinskog zemljišta između Glavnog grada Podgorice i URBING d.o.o Podgorica

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i COREIT d.o.o Podgorica

_____________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti između Glavnog grada Podgorica i Škrijelj Amara

_____________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kuporodaji nepokretnosti

______________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prodaji -dokompletiranje urbanističke parcele:

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

______________________________________________________

Ugovor o zajedničkom ulaganju u izgradnji objekta centralne djelatnosti – tržnice, u zahvatu DUP-a “Konik-sanacioni plan”- izmjene i dopune u formi privatno-javnog partnerstva

  • Ugovor
    __________________________________________________

Ugovor za pružanje usluga održavanja softverskih modula Glavnog grada Podgorice- Gradonačelnik:

______________________________________________________

Ugovor o nabavci roba Glavnog grada Podgorica- Gradonačelnik:

_____________________________________________________________

Aneks ugovora o zakupu voda Centra za informacioni sistem:

______________________________________________________

Ugovor o poslovnoj saradnji Centra za informacioni sistem:

______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovori o prodaji – dokompletiranju urbanističke parcele Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

_______________________________________________________

Ugovor o prodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu (dokompletiranje urbanističke parcele):

________________________________________________________________

Aneks ugovora o kupoprodaji nepokretnosti Direkcije za imovinu:

_________________________________________________________

Ugovori o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Direkcije za imovinu:

_________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

__________________________________________________________

Ugovori o kupoprodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________________________________

Ugovor Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora zaključen u Podgorici 31.12.2014.

________________________________________________________________________________

Ugovori Sekretarijata za lokalnu samoupravu o zakupu poslovnog prostora u Podgorici

_______________________________________________________________________________

Ugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, održanih 25. maja 2014. godine

____________________________________________________________________________________

Predugovori za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima odbornika u Skupštini Glavnog grada, Skupštini Gradske opštine Golubovci i Skupštini Gradske opštine Tuzi, koji će se održati 25. maja 2014. godine

____________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima predsjednika Crne Gore 7.aprila 2013.godine

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o zakupu poslovnih prostora za održavanje predsjedničkih izbora 07. aprila 2013. godine
29.03.2013.god.

_____________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o kupoprodaji nepokretnosti (dokompletiranje):

________________________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

______________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

____________________________________________________________________________

Ugovor Direkcija za imovinu o prodaji:

__________________________________________________________________________

Ugovor Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

_______________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu:

_____________________________________________________________________________________________

Ugovori o prodaji Direkcije za imovinu:

________________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu – dokompletiranje:

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori Direkcije za imovinu- 2012. godina:

_______________________________________________________________________________________________

Ugovori o djelu za dostavu obavještenja biračima Glavnog grada – Podgorice o izborima poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati 14.oktobra 2012.godine

  • Ugovori 1. dio
  • Ugovori 2. dio
  • Ugovori 3. dio
  • Ugovori 4. dio
  • Ugovori 5. dio
  • Ugovori 6. dio

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020