Muzeji i galerije

Muzeji i galerije Podgorice
Adresa: Ulica Marka Miljanova, br.4, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 242-543
E-mail: pgmuzej@t-com.me
Web: www.muzeji.me

Centar savremene umjetnosti
Adresa: Kruševac,bb, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 243-914, 225-131
E-mail: csucg@t-com.me

JU Prirodnjački muzej Crne Gore
Adresa:Trg vojvode Bećir-bega Osmanagića, br.16
Telefon: 00382 (0) 20 633-184, 623-544

Muzej Marka Miljanova

(JU Muzeji i galerije Podgorice)
Medun
Mob. tel: 069/616-200
Telefon: +382 (0) 20 242-543, 242-605
E-mail: pgmuzej@t-com.me

Moderna galerija
(JU Muzeji i galerije Podgorice)
Adresa: Ulica Marka Miljanova, br,4 Podgorica
Telefon: +382 (0) 242-543, 201-620
E-mail: pgmuzej@t-com.me

Kuslevova kuća
(JU Muzeji i galerije Podgorice)
Adresa: Ulica Vuka Karadžića, br.8, Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 242-605
E-mail: pgmuzej@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020