ENG

Međunarodna saradnja gradonačelnika

07/07/2020

Glavni grad Podgorica u okviru međunarodne saradnje sprovodi aktivnosti na razvijanju bilateralnih odnosa sa gradovima i asocijacijama gradova, kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, jačanju regionalne saradnje i podsticanju ekonomske razmjene i inostranih investicija, razmjeni znanja i iskustava sa gradovima zemalja članica EU, kao i partnerstvu na međunarodnim i evropskim projektima.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica