Mediji

07/07/2020

Agencije:

Mina – komercijalni agencijski servis
Adresa: Bohinjska br. 1A
Telefon: 020/ 610-190
E-mail: mnnews@mnnews.net
Web site: http://mnnews.net

Štampani mediji:

Pobjeda – dnevni list
Adresa: Bulevar revolucije br.15
Telefon: 020/ 246-701 (redakcija)
Oglasno odjeljenje: 020/ 202-455; 202-456
E-mail: desk@t-com.me
Web site: www.pobjeda.co.me

Vijesti – nezavisni dnevnik
Adresa: Bulevar revolucije br.11
Telefon: 020/ 406-901 (redakcija)
Fax: 020/ 242-306
Oglasno odjeljenje: 020/ 230-955; 230-956
E-mail: info@vijesti.me; desk@vijesti.me
Web site: www.vijesti.me

Dan – dnevne novine
Adresa: Ul. 13.jula bb
Telefon: 020/ 481-521; 481-520 (redakcija)
Oglasno odjeljenje: 020/ 481-555; 664-099
Fax: 020/ 481-522
E-mail: dan@t-com.me
Web site: www.dan.co.me

Monitor – crnogorski nezavisni nedjeljnik
Adresa: Vuka Karadžića br.11
Telefon: 020/ 231-955
Fax: 020/ 231-944
E-mail: monitor@t-com.me
Web site: www.monitor.co.me

Televizije:

Radio televizija Crne Gore
Adresa: Džordža Vašingtona bb
Telefon: 020/ 225-626 (recepcija); 225-999 (centrala)
Web site: www.rtcg.me

RTV Atlas
Adresa: Ul. Vaka Ðurovića bb
Telefon: 020/ 409-300; 409-301
Fax: 020/ 409-305; 409-312
E-mail: info@rtvatlas.tv
Web site: www.rtvatlas.tv

RTV Vijesti
Adresa: Trg Republike bb
Telefon: 020/ 404-601
Fax: 020/ 404-636
E-mail: desk@rtvvijesti.com
Web site: www.rtvvijesti.com

TV Srpska
Adresa: Balšićeva br.1
Telefon/Fax: 020/ 231-360

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020